WysokaZłożeniem kwiatów na grobach i zasadzeniem dębu pamięci ku czci gen. Stefana „Grota” Roweckiego uczniowie, kombatanci oraz przedstawiciele władz uczcili pamięć żołnierzy Armii Krajowej z oddziałów porucznika „Rozłoga” i „Roberta”, poległych w maju 1944 roku w walce z niemieckim okupantem.W asyście pocztów sztandarowych zebrani na cmentarzu przedstawiciele władz samorządu gminnego i powiatowego, uczniowie oraz koledzy poległych w Wysokiej złożyli kwiaty na grobach oddając hołd żołnierzom Armii Krajowej z oddziału „Rozłoga” i „Roberta”.

Trębaczka Miejskiej Orkiestry Dętej z Szydłowca Aleksandra Sala odegrała utwór „Cisza”. Odśpiewano partyzancką modlitwę AK. Następnie zgromadzeni wzięli udział we mszy świętej odprawionej przez ks. Andrzeja Madeja – proboszcza parafii św. Mikołaja w Wysokiej.

W swoim kazaniu ks. Andrzej Madej mówił z żalem o coraz mniejszej znajomości wydarzeń z przeszłości. Pogratulował kombatantom niezłomnej postawy w walce o wolną ojczyznę.

W liturgii uczestniczyli między innymi prezes Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Okręgu Radom Armii Krajowej Leon Etwert, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Koło w Radomiu Adam Mazurkiewicz, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Szydłowcu Krystyna Bednarczyk, sekretarz gminy Bolesław Boruszewski i przewodniczący Rady Powiatu Szydłowieckiego Marek Sokołowski.

Po mszy uroczyście zasadzono Dąb Pamięci ku czci gen. Stefana „Grota” Roweckiego. Zapalono znicz i złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą generała, który oddał życie kierując Armią Krajową w czasie niemieckiej okupacji.

Prezes Leon Etwert przekazał dyrektor Małgorzacie Kwietniewskiej – Jakubowskiej złoty medal opiekuna miejsc pamięci narodowej za opiekę nad miejscami walk i męczeństwa. Dzieci ze szkoły w Wysokiej przygotowały prezentację multimedialną opisującą min. życie i działalność gen. Stefana Grota – Roweckiego.