Remont drogi 727Trwa remont drogi wojewódzkiej 727 – ulicy Jastrzębskiej w Szydłowcu i Szydłówku, na odcinku od skrzyżowania z ulica Kościuszki do granicy gminy. Inwestorem jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy w Radomiu.

Zakres prac obejmuje wybudowanie chodnika dla pieszych, nowej nawierzchni jezdni, a także – w wyniku starań i wniosków władz miasta i gminy - kanalizacji deszczowej a także ścieżki rowerowej na remontowanym odcinku.

Ogólny koszt inwestycji to 5 mln 299 tys. zł. W ramach udziału własnego gmina Szydłowiec wykonała dokumentację projektu budowlanego remontowanego odcinka drogi nr 727 – od ulicy Kościuszki do granic gminy.