Ceremonia poświęcenia sztandaru zbiegła się z corocznymi obchodami na cześć patrona szkoły Jana III Sobieskiego. W tym roku szkoła obchodząca „Imieniny Króla Jana” otrzymała niezwykły prezent nawiązujący do czasów historycznych w postaci nowego sztandaru.

„…prezent jest godny króla, a my starajmy się godnie wcielać w życie królewskie ideały” – powiedziała w swoim wystąpieniu dyrektor szkoły Pani Małgorzata Świercz.

Sztandar poświęcił ks. dziekan Adam Radzimirski w czasie mszy świętej w farze św. Zygmunta. Po mszy zebrani z towarzyszeniem pocztów sztandarowych przemaszerowali na teren szkoły, gdzie zaprezentowano nowy sztandar zebranym uczniom, nauczycielom, rodzicom i gościom. Na uroczystościach obecni byli przedstawiciele władz - Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, zastępca burmistrza Krzysztof Ziółkowski, Krystyna Bednarczyk wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Leszek Ruszczyk - przewodniczący komisji sejmiku samorządowego Mazowsza, radna sejmiku Agnieszka Górska, radni szydłowieckiej Rady Miejskiej Leszek Jakubowski i Zbigniew Rogoziński, dyrektor radomskiej delegatury Kuratorium Oświaty Dorota Sokołowska, naczelnik wydziału edukacji Ewa Walczak, dyrektor Administracji Oświaty Krystyna Adamczyk, fundatorzy sztandaru, sponsorzy szkoły oraz nauczyciele.

Po przemówieniach gospodarzy szkoły, przedstawicieli władz i zaproszonych gości sponsorzy mieli okazję wbicia pamiątkowych gwoździ.

Po części oficjalnej rozpoczął się festyn, przygotowany przez nauczycieli, uczniów i rodziców. Uczniowie zaprezentowali występy artystyczne, które cieszyły się dużym zainteresowaniem publiczności, można było wziąć udział w loterii fantowej – do wygrania były między innymi odtwarzacze mp3, drukarka ze skanerem czy monitor do komputera. Goście mieli też możliwość obejrzenia wystawy fotografii z historii szkoły, na których rozpoznawali siebie samych, swoich dawnych kolegów i nauczycieli.