Samorządowcy8 czerwca radni pięciu kadencji Rady Miejskiej w Szydłowcu obchodzili 20. rocznicę powstania szydłowieckiego samorządu. Był to nie tylko czas wspomnień - także podsumowań, oceny i dumy ze wspólnego dwudziestoletniego dorobku.

Na uroczystości zaproszono radnych wszystkich pięciu kadencji wolnego samorządu terytorialnego, który zapoczątkowała tzw. reforma samorządowa rządu Tadeusza Mazowieckiego. Pierwsze po drugiej wojnie światowej demokratyczne wybory do szydłowieckiej Rady Miejskiej odbyły się 27 maja 1990 roku.

W podziękowaniu za możliwość wspólnej pracy i to, co udało się zrobić dla Szydłowca i jego mieszkańców, członkowie pięciu kadencji Rady Miejskiej zaczęli rocznicowe obchody mszą świętą w kościele św. Zygmunta. Następnie wraz z kapłanami – ks. dziekanem Adamem Radzimirskim, wicedziekanem – ks. Zenonem Ociesą i proboszczem parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Nadolnej ks. Marianem Dybalskim, z Miejską Orkiestrą Dętą, pocztami sztandarowymi szkół i organizacji zgromadzeni przeszli pochodem na szydłowiecki zamek, na okolicznościową sesję Rady Miejskiej z udziałem radnych wszystkich kadencji od 1990 roku. Gościem specjalnym szydłowieckich radnych był prof. Henryk Samsonowicz – twórca ustawy o samorządzie terytorialnym i promotor reformy samorządowej. Obecni byli przedstawiciele sejmiku województwa mazowieckiego, radomskiej delegatury Urzędu Wojewódzkiego, samorządu powiatowego, okolicznych samorządów gminnych. Listy gratulacyjne dla władz miasta i gminy Szydłowiec nadesłali; marszałek sejmu Bronisław Komorowski, minister zdrowia Ewa Kopacz, biskup ordynariusz radomski Henryk Tomasik, biskup ordynariusz zamojsko-lubaczowski Wacław Depo, wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, marszałek Mazowsza Adam Struzik, posłowie, senatorowie, radni sejmiku Mazowsza a także samorządowcy z sąsiednich gmin.

Marszałek Bronisław Komorowski napisał:

„Dziś po upływie 20 lat wiemy, że polscy samorządowcy znakomicie poradzili sobie z wyzwaniami i nowymi niełatwymi zadaniami. By l to czas trudny /…/ proszę więc pozwolić, że na Państwa ręce skieruję serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za dotychczasowe zaangażowanie w rozwój gospodarczy i kulturalny społeczeństwa lokalnego.”

Uroczystą sesję rozpoczął przewodniczący Rady Miejskiej Marek Zdziech, mówiąc między innymi:

"Demokratyczny samorząd wyzwolił aktywność mieszkańców, którzy przez długie lata nie widzieli dla siebie realnych możliwości wpływania na losy swojej małej ojczyzny, wiedząc, że wszystkie istotne dla nich decyzje zapadają gdzieś na mitycznej „górze”, a nie na miejscu…. A lokalna społeczność zrozumiała, że pomiędzy decyzją wyborczą a jakością życia w swoim mieście czy wsi istnieje bezpośredni, realny związek; jaki wybór – takie efekty.”

O dokonaniach szydłowieckiego samorządu w ciągu ostatnich lat mówił Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, komentując ukazującą je prezentację multimedialną. Zwrócił uwagę na ostatnie, niekwestionowane osiągnięcia gminy w dziedzinie unowocześniania infrastruktury, bazy oświatowej i sportowej. Prezentował także najważniejsze zadania stojące przed szydłowieckimi samorządowcami, w tym realizację tzw. „projektu kluczowego” – odnowy szydłowieckiej historycznej przestrzeni publicznej, w tym zabytków.

Prof. Henryk Samsonowicz w swoim wystąpieniu podkreślał, że Szydłowiec to miasto prawdziwie europejskie. Bogactwo, kultura i powodzenie Europy wyrosło na gruncie chrześcijańskiej moralności, rzymskiego prawa a także tego, co nazywamy społeczeństwem obywatelskim – udziałowi obywateli w rządzeniu, decydowaniu. O tym, jak bardzo europejskim miastem jest Szydłowiec, świadczy według niego waga, jaką przywiązuje się tu do zbiorowej pamięci historycznej, tradycji, wiary, aktywności obywatelskiej.

„Najbardziej mnie cieszy to, że władze i obywatele Szydłowca świadomie stawiają na rozwój oświaty, że czynią ogromne wysiłki, by zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki zdobywania wiedzy. To dowód na prawdziwie europejską, światłą postawę” – mówił prof. Henryk Samsonowicz.

Swoją własną prezentację multimedialną pokazała też młodzież gimnazjalna z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II i Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika. Prezentacja ukazywała zmiany zachodzące w mieście i gminie, widziane oczyma młodych ludzi.

Po okolicznościowej sesji Rady Miejskiej radni, przedstawiciele władz i zaproszeni goście przysłuchiwali się koncertowi w wykonaniu Chóru Miasta Szydłowca „Gaudium Canti”. Tuż przed koncertem Burmistrz Andrzej Jarzyński uroczyście wręczył wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Krystynie Bednarczyk list gratulacyjny z okazji otrzymania tytułu „Kobiety Przedsiębiorczej roku 2009”, a radnemu Pawłowi Blochowi – list z okazji zdobycia przez niego tytułu „Belfra Roku”. W obu przypadkach podkreślał społeczne uznanie i szacunek, jakim cieszy się postawa i praca nagrodzonych.

Na zakończenie uroczystości Burmistrz Andrzej Jarzyński, przewodniczący Rady Miejskiej Marek Zdziech i wiceprzewodniczący Józef Jarosiński udali się na cmentarz parafialny, aby złożyć kwiaty na grobach radnych, którzy odeszli. Zarówno Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, przewodniczący Rady Miejskiej Marek Zdziech i prof. Henryk Samsonowicz życzyli samorządowcom, by ich dokonania cieszyły się wdzięcznością mieszkańców, a zdobyte doświadczenia jeszcze niejednokrotnie służyły społeczności Szydłowca.