4 grudnia Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński wręczył asp. sztab. Zbigniewowi Sobierajskiemu z Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu dyplom z gratulacjami z okazji odznaczenia go przez Komendanta Głównego Policji i biskupa polowego WP ks. gen. Tadeusza Płoskiego medalem „Gloria Interpidis et Animi Promptis” – „Chwała ofiarnym i nieustraszonym”.

Medal „Gloria Interpidis et Animi Promptis” nadawany jest od 2008 roku policjantom i żołnierzom, którzy swoją służbą dają świadectwo najważniejszym wartościom – prawdzie, sprawiedliwości i bohaterstwu. Ustanowił go biskup polowy Wojska Polskiego ksiądz gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski. Przyznany medal i dyplom „Gloria Interpidis et Animi Promptis” asp. sztab. Zbigniew Sobierajski otrzymał 27 września 2009 z rąk ks. gen. Tadeusza Płoskiego i Komendanta Głównego Policji Andrzeja Matejuka podczas 8. Jasnogórskiego Spotkania Środowiska Policyjnego w Częstochowie.

W dniu 4 grudnia asp. sztab. mgr Zbigniew Sobierajski, w obecności zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Szydłowcu Roberta Galasa odebrał gratulacje od Burmistrza Szydłowca Andrzeja Jarzyńskiego.

Zbigniew Sobierajski pełni służbę w policji od 22 lat. Jest absolwentem Uniwersytetu Humanistycznego Jana Kochanowskiego w Kielcach i Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, specjalistą w zakresie ruchu drogowego i w dziedzinie pracy dochodzeniowo-śledczej. Ma doskonałą opinię jako policjant, a na swoim koncie wiele osiągnięć, m.in. uratowanie życia ludzkiego. Przełożeni podkreślają jego wysoką kulturę osobistą, koleżeńskość, zdyscyplinowanie, dbałość o dobry wizerunek policji w oczach społeczeństwa. W latach przełomu ustrojowego współzakładał w Szydłowcu NSZZ Policjantów; obecnie jest przewodniczącym zarządu terenowego NSZZ Policjantów KPP Szydłowiec. Dzięki jego pracy wielu policjantów dostało pomoc finansową i prawną w sytuacjach związanych ze służbą. Wspiera także rodziny poległych policjantów w całym kraju.