Wizyta w Sandomierzu5 sierpnia delegacja samorządu Gminy Szydłowiec w osobach: Andrzej Jarzyński- Burmistrz Szydłowca, Marek Zdziech – Przewodniczący Rady Miejskiej, Józef Jarosiński -Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej oraz Bolesław Boruszewski – Sekretarz Gminy wyjechała do Sandomierza z darami dla powodzian.

W Urzędzie Miejskim w Sandomierzu gości przyjął Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza, na ręce którego samorządowcy przekazali Uchwałę Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Sandomierz związanej z usuwaniem skutków powodzi w wysokości 10 tys. zł z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych.
Delegacja szydłowiecka przekazała również dary rzeczowe zebrane od mieszkańców Szydłowca (m. in. pościel, art. odzieżowe, chemię gospodarczą).
Z pieniędzy przekazanych przez radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Szydłowca i pracowników Urzędu zakupiono dodatkowo 45 kpl nowej pościeli .
W tym miejscu w imieniu Burmistrza Szydłowca i całego samorządu Gminy Szydłowiec składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy przynieśli swoje dary dla powodzian (część z tych darów została przekazana również dla Szydłowieckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Najuboższym).
Dzięki uprzejmości Pana Janusza Chabeta - Dyrektora MOSIR w Sandomierzu delegacja z Szydłowca miała możliwość objechać tereny zalane powodzią oraz zobaczyć niewyobrażalny ogrom zniszczeń jakie dokonała powódź.
Zdajemy sobie sprawę, że nasza pomoc to kropla w morzu potrzeb tych pokrzywdzonych przez los ludzi, ale każda nawet najmniejsza rzecz może pomóc w ich codziennym życiu i powrocie do codzienności.