Wspólna modlitwa za żołnierzy

1 września, zgodnie z tradycją ostatnich lat, w kościele parafialnym św. Zygmunta ks. dziekan Adam Radzimirski, ks. Witold Witasek i ks. Dariusz Maciejczyk koncelebrowali uroczystą mszę świętą z rocznicę wybuchu II wojny światowej.

W mszy wziął udział Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Zdziech, wiceprzewodnicząca Krystyna Bednarczyk, naczelnicy wydziałów i pracownicy Urzędu Miejskiego, młodzież, delegacja samorządowców ze sztandarem miasta i gminy, poczty sztandarowe szkół i jednostek OSP, przedstawiciele kombatantów i wielu mieszkańców miasta. Uroczystą oprawę muzyczną zapewniła Miejska Orkiestra Dęta. Ksiądz dziekan Radzimirski akcentował ofiarę, jaką ponieśli żołnierze broniący szydłowieckiej ziemi 71 lat temu. Mówił o pamięci o nich, którą mieszkańcy miasta winni przechować dla następnych pokoleń.

Na zakończenie mszy zabrał głos Burmistrz Andrzej Jarzyński. Podziękował wszystkim, którzy mimo deszczu przyszli uczcić pamięć o tamtych dniach, szczególnie młodzieży. Z powodu pogody zrezygnowano ze wspólnego przemarszu na cmentarz. Zastąpiła go wspólna modlitwa wiernych za spokój dusz poległych żołnierzy.

Po mszy na cmentarz parafialny udały się tylko delegacje samorządu gminy Szydłowiec z Burmistrzem Szydłowca Andrzejem Jarzyńskim i Przewodniczącym Rady Miejskiej Markiem Zdziechem oraz delegacja „Ciepłowni Miejskiej” z prezesem Bogdanem Szabińskim, gdzie złożyły kwiaty i zapaliły znicze pamięci. Obecni jeszcze raz odmówili wspólnie modlitwę na mogiłach żołnierzy, a burmistrz serdecznie podziękował wszystkim za pamięć i godną postawę.