WiK25 września na zamku w Szydłowcu jubileusz X - lecia swojego istnienia świętowali wraz z władzami gminy zarząd, rada nadzorcza i pracownicy „Wodociągów i Kanalizacji” sp. z o.o.

Zebranych powitał prezes zarządu spółki Bogdan Grzmil. Na prezentacji multimedialnej przedstawił historię przedsiębiorstwa, zmiany na przestrzeni lat, zakupy nowoczesnego sprzętu podnoszącego jakość wody i modernizację dotychczasowych obiektów. Podkreślił znaczenie i efektywność współpracy z gminą: „wiele inwestycji wykonujemy wspólnie z gminą, w porozumieniu z Panem Burmistrzem, łącznie wybudowano w sumie 25 470 km sieci.”

Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński podkreślił natomiast znaczenie pracy wykonywanej przez spółkę: „dostarczacie tę wodę tam, gdzie jest najbardziej potrzebna – do mieszkań, szkół, zakładów pracy, do tych, którzy jeszcze niedawno tej wody nie mieli”. Docenił wysiłki pracowników przedsiębiorstwa, które rozpoczynając swoją działalność musiało poradzić sobie z trudną sytuacją finansową. W imieniu władz samorządowych złożył wszystkim serdeczne podziękowania.

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele Rady Miejskiej z jej wiceprzewodniczącymi Krystyną Bednarczyk i Józef Jarosińskim oraz radnym Wojciechem Winiarskim. Obecni byli także wiceburmistrz Krzysztof Ziółkowski, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Kazimierz Piotrowski i naczelnik Wydziału Edukacji Ewa Walczak.

Spółka Wodociągi i Kanalizacja istnieje od 9 listopada 2000 roku. Powstała w wyniku przekształcenia z zakładu budżetowego gminy „Wodociągi i Kanalizacja”.