Forum MazowszaW dniach 4-5 listopada 2014r. na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyło się V Forum Rozwoju Mazowsza. Organizatorem dwudniowych targów dla beneficjentów unijnych, pozwalających na wymianę informacji i doświadczeń była Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Impreza odbywa się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. W Forum wzięło udział osiemdziesięciu wystawców, którzy zaprezentowali swoje inwestycje realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wśród wystawców była również Gmina Szydłowiec.

Celem Forum było nie tylko pokazanie efektu współpracy z wnioskodawcami w drodze po fundusze unijne, lecz także prezentacja szeroka obszaru i zakresu wspieranych inicjatyw wśród różnych grup odbiorców unijnych dotacji i wzajemna wymiana doświadczeń.

Podczas dwudniowych targów, na wszystkich zainteresowanych czekały łącznie 24 sesje tematyczne, z udziałem prawie 60 panelistów. Podczas licznych debat oraz wystąpień prezentowane były najważniejsze doświadczenia i rekomendacje z implementacji środków europejskich okresu 2007-2013. Można było również skorzystać z bezpłatnych szkoleń, porad i konsultacji oferowanych przez osoby dysponujące praktyczną wiedzą w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków z Unii Europejskiej.

Podczas wystąpienia Mariusz Frankowski - Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wyraził nadzieję, że beneficjenci zostaną pozytywnie zainspirowani i nadal będą sięgać po środki na realizację kolejnych inwestycji. Dyrektor podkreślił, że pozyskiwanie środków i właściwe ich rozliczanie wymaga kompetencji i dużego nakładu pracy.

Targi stanowią nie tylko podsumowanie, co wydarzyło się przez minione lata, ale również przedstawiają, na co będzie można pozyskać unijne wsparcie w nadchodzącym okresie programowania.

Walory gminy Szydłowiec prezentowane były na stoisku zorganizowanym przez Urząd Miejski. Zwiedzający mogli uzyskać informacje o pozytywnych zmianach, jakie zaszły w Szydłowcu, a także o projektach, które zostały zrealizowane w naszej gminie w ciągu ostatnich lat. Rozmawiano też o kolejnych wnioskach, które gmina Szydłowiec już przygotowuje.