Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński skierował do Burmistrza Szydłowca Andrzeja Jarzyńskiego i władz miasta i gminy Szydłowiec list.

Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, styczeń 2010 roku

Szanowny Pan
Andrzej Jarzyński
Burmistrz Szydłowca
i władze Miasta i Gminy

Szanowni Państwo!

Z okazji Nowego Roku 2010 proszę przyjąć najlepsze życzenia wszelkiej osobistej i zawodowej pomyślności. Życzę Państwu satysfakcji z wykonywanej pracy, a także powodzenia i sukcesów w realizacji noworocznych zamierzeń służących dobru lokalnej społeczności. Za Państwa pośrednictwem pragnę również przekazać serdeczne pozdrowienia wraz z życzeniami szczęśliwego Nowego Roku wszystkim mieszkańcom Państwa gmin, powiatów i województw.

Rok 2010 jest dla polskich samorządowców rokiem jubileuszowym, w którym obchodzić będziemy dwudziestolecie reaktywowania samorządu terytorialnego. Patrząc z perspektywy mijających dwóch dekad, jakie dzielą nas od pierwszych, w powojennej historii wolnych wyborów do samorządu lokalnego, można stwierdzić, że przywrócenie idei samorządności stało się istotnym czynnikiem postępu ekonomicznego i społecznego w naszym kraju i szansą na rozwój Polski. Ogromna w tym zasługa działaczy samorządowych, którzy potrafili nadawać dynamizm życiu miejscowych wspólnot oraz przekonać ludzi do zmian i podejmowania zbiorowego wysiłku na rzecz mieszkańców swojej gminy, powiatu i województwa.

Gratulując dotychczasowych osiągnięć, raz jeszcze życzę Państwu oraz wszystkim samorządowcom, aby pełniona służba publiczna przysparzała Państwu w Nowym Roku wielu powodów do zadowolenia, dając poczucie dumy i dobrze wypełnionego obowiązku.

Lech Kaczyński