Plakat z napisem "Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa" na tle słonecznika

Składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w działalności społecznej i życiu prywatnym. Życzymy ponadto zdrowia, pozytywnej energii, optymizmu oraz ludzkiej życzliwości. Niech efekty Waszej pracy służą pokoleniom, a nieustający zapał pomaga w realizacji kolejnych zamierzeń.

Składamy również podziękowania oraz wyrazy uznania za trud Państwa codziennej pracy, wkład i zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Artur Koniarczyk

Burmistrz Szydłowca
Artur Ludew