Grafika z herbem Gminy Szydłowiec i informacją o dofinansowaniu.

Podczas sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego, która odbyła się 16 marca br. radni podjęli decyzję o dofinansowaniu kolejnych inwestycji kluczowych dla rozwoju regionu. W ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego dofinansowanie uzyskała również Gmina Szydłowiec.

Dzięki pozyskanym środkom w kwocie 1 380 900, 95 zł tereny inwestycyjne strefy przemysłowej S2 w Szydłowcu zostaną uzbrojone poprzez budowę przedłużenia ul. Leśnej wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną. Dofinansowanie stanowi 60% całości inwestycji, która opiewa na kwotę 2 301 501, 50 zł

Uzbrojenie dzielnicy przemysłowej w Szydłowcu to jedno ze strategicznych zadań jakie należy wykonać, aby uatrakcyjnić naszą ofertę dotyczącą terenów inwestycyjnych. Do tej pory mieliśmy jako gmina wiele zapytań odnośnie tych działek, ale z uwagi na brak uzbrojenia nasza oferta nie była dostatecznie atrakcyjna. W tym momencie decyzja o przyznaniu dofinansowania na uzbrojenie dzielnicy przemysłowej daje nam dodatkowe atuty i może stać się motorem napędowym do rozwoju gospodarczego Gminy Szydłowiec. Poczynimy wszelkie dalsze kroki, aby tak się stało – komentuje Burmistrz Szydłowca Artur Ludew.

Dotychczas w szydłowieckiej strefie przemysłowej swoje siedziby postanowiły ulokować firmy Agro-Partner - produkcja części do maszyn rolniczych oraz BestPools – producent basenów. Obecnie gmina prowadzi rozmowy z trzema firmami zainteresowanymi inwestycjami na tym terenie oraz uczestniczy w rozmowach z inwestorem zainteresowanym nabyciem zakładu po firmie Biella. Łączna oferta inwestycyjna Gminy Szydłowiec to blisko 80 ha (terenów będących w posiadaniu osób prywatnych oraz częściowo gminy), które przeznaczone są w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny.