Fotografia przedstawia metalowe serca, pełniące funkcję pojemnika na plastikowe zakrętki.

Na płycie Rynku Wielkiego stanęły dwa metalowe serca na plastikowe nakrętki. Wspólnie podejmijmy wyzwanie jakim jest zapełnienie obu pojemników do końca miesiąca! Damy radę?

W czwartek 25 marca na płycie Rynku Wielkiego, tuż obok wejścia do Urzędu Miejskiego ustawione zostały dwa metalowe serca. Celem akcji jest zbieranie nakrętek i pomoc potrzebującym, dlatego też napełnijmy oba serca po same brzegi. Następnie zostaną one przekazane organizacjom czy fundacjom, po to by zakupić sprzęt rehabilitacyjny. Cena kilograma zakrętek waha się w granicach 40-80 groszy, prosimy o mobilizację!

Oprócz aspektów charytatywnych, warto wspomnieć o wymiarze ekologicznym. Mamy nadzieję, że akcja ta podniesie poziom świadomości wśród mieszkańców odnośnie segregacji śmieci. Zgnieciona butelka bez zakrętki zajmie mniej miejsca w Państwa pojemnikach, zaś nakrętkę prosimy wrzucić do jednego z serc. Dziękujemy!

Dlaczego nakrętki? Ze względu na materiał, z którego są wykonane. To surowiec wtórny chętnie pozyskiwany przez firmy recyklingowe. Przedsiębiorstwa te, przerabiają je ponownie na zakrętki lub inne rzeczy takie jak: torby, doniczki czy łopaty do śniegu.

165007668_2796438297287441_884813069224440181_o.jpg