pomieszczenie klubu seniora

19 listopada br. odbył się odbiór prac remontowych siedziby „Klubu Seniora”. W ramach zadania „Przebudowa pawilonu handlowego przy ul. Wschodniej, w celu utworzenia Klubu „Senior+"”, Gmina Szydłowiec otrzymała dofinansowanie na remont i wyposażenie z programu realizowanego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Kwota dofinansowania wyniosła 200 000 zł.

Wykonano między innymi: tynki zewnętrzne i wewnętrzne wraz z malowaniem ścian, ściany działowe, podwieszany sufit, montaż okien wraz z parapetami, montaż oświetlenia i urządzeń sanitarnych oraz montaż paneli fotowoltaicznych.
W budynku będą znajdowały się: pomieszczenie ogólnodostępne, aneks kuchenny, pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno – ruchowych, sala komputerowa oraz gabinet specjalistów. Dodatkowo znajdzie się tam biblioteka, magazyn, szatnia oraz toalety dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia zostaną w pełni wyposażone na co Gmina Szydłowiec przeznaczy kwotę 50 000 zł.

Odbioru dokonała komisja w składzie: Urszula Grzmil - naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji Urzędu Miejskiego, Łukasz Kuleta pracownik tego Wydziału oraz Krzysztof Kisiel dyrektor MOPS w Szydłowcu, przy udziale Łukasza Marszałka - wykonawcy robót i Łukasza Jaśkiewicza - inspektora nadzoru. Obecni byli także burmistrz Szydłowca Artur Ludew,  zastępca burmistrza Aneta Furmańska, radna Rady Miejskiej Jadwiga Kopycka oraz przedstawiciel szydłowieckich seniorów Kazimierz Zawadzki.

Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Szydłowiec w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 -2025, jest odpowiedzią na potrzeby seniorów. W Klubie przewidziano miejsce dla 30 uczestników. Miejsce to będzie służyło naszym seniorom,  przysłuży się integracji oraz pozwoli na realizację różnorodnych form aktywności. 
Gmina Szydłowiec na ten cel przeznaczyła ponad 90 000 zł. Całkowita wartość wykonanych prac remontowo - budowlanych wyniosła 285 423,90 zł . Wykonawcą robót była firma PHU M-BUD.