W środę 24 listopada w Szydłowieckim Centrum Kultury odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych zorganizowane przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy współpracy z Urzędem Miejskim w Szydłowcu.

Uczestnicy szkolenia mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat terminów, form oraz wszelkich wymogów związanych ze sprawozdawczością finansową. Nie zabrakło również możliwości na zadawanie indywidualnych pytań od zainteresowanych. 

Prowadzącą była Pani Anna Piszczek - specjalistka w finansach i rachunkowości, właścicielka biura rachunkowego rozliczającego III sektor, od lat prowadząca swoje stowarzyszenie.