14 listopada 2022 r. odbył się odbiór robót polegających na budowie altany w miejscowości Łazy, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa altany wiejskiej w  miejscowości Łazy, gmina Szydłowiec, w ramach infrastruktury sołectwa w celu urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców – pobudzenie aktywności obywatelskiej”.

Całkowita wartość zadania wyniosła 24 391,75 zł, w tym z budżetu Gminy Szydłowiec, z puli przeznaczonej na fundusz sołecki Sołectwa Łazy w kwocie   14 391,75 zł , a także dofinansowane z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” 10 000,00 zł.

Budowa altanki przyczyni się do integracji społeczności. Mieszkańcy Łazów mają nowe miejsce do spotkań i rozmów dotyczących spraw sołeckich.
Prace były realizowane wspólnie przez mieszkańców sołectwa Łazy oraz pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.

 

Artykuł/Zdjęcia: Wydział Informacji i Promocji/Adrianna Nowocień