Dokonanie odbioru prac związanych z zadaniem „Budowa zbiornika odwadniającego oraz zagospodarowania jego terenu na działce gminnej nr 144 w miejscowości Świerczek”, odbyło się 17 listopada br..

Komisja, dokonała końcowego odbioru prac, wykonanych przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Szydłowcu. W odbiorze udział wzięła również sołtys miejscowości Świerczek Patrycja Janka.

Zakres wykonanych prac w ramach tego zadania to między innymi: usunięcie humusu, wykonanie wykopów oraz przekopów oraz wyrównanie danej powierzchni.

Całkowita kwota zamówienia wyniosła 49 900,00 zł i została sfinansowana z funduszu gminy Szydłowiec, w ramach Budżetu Obywatelskiego Szydłowca na rok 2022.