18 marca w auli Zespołu im. Jana Pawła II z inicjatywy Burmistrza Szydłowca i Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zebrali się niepełnosprawni korzystający z opieki MOPS. Okazją do spotkania były obchody Światowego Dnia Inwalidy.

Burmistrza Szydłowca reprezentowała Ewa Walczak, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego, Radę Miejską – jej wiceprzewodnicząca Krystyna Bednarczyk. Obecny był dyrektor MOPS Józef Czerwiak i insp. Jadwiga Kopycka, sprawująca z ramienia UM opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Miejsca na widowni, oprócz osób niepełnosprawnych, zajęła także młodzież.

Naczelnik Ewa Walczak złożyła zebranym życzenia. W imieniu Burmistrza zapewniła, że organy gminy w miarę posiadanych możliwości wychodzą naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych. Gmina stawia na tworzenie i prowadzenie klas integracyjnych, gdzie dzieci niepełnosprawne uczą się wspólnie z innymi i gdzie mogą zaprezentować i rozwijać swoje możliwości i swoją – niejednokrotnie większą od innych wrażliwość. Stopniowo likwiduje się także bariery architektoniczne, wykorzystując prowadzone remonty i modernizacje istniejących obiektów publicznych. Ewa Walczak zwróciła także uwagę, że każdy może we własnym zakresie pomagać niepełnosprawnym, przede wszystkim uznając, że osoba niepełnosprawna lub inwalida to przede wszystkim człowiek – o takich samych potrzebach jak wszyscy inni.

Życzenia w imieniu własnym i Rady Miejskiej w Szydłowcu złożyła zebranym także wiceprzewodnicząca Krystyna Bednarczyk. Dyrektor MOPS Józef Czerwiak przypomniał historię święta, przytaczał też dane statystyczne – według ostatnich, w Polsce żyje 5 mln 456 tys osób niepełnosprawnych, co stanowi ponad 14% populacji. Józef Czerwiak podkreślał także rolę pomocy, którą osobom niepełnosprawnym niosą nie tylko powołane do tego organy gminy, powiatu, ale także stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.
Na spotkanie uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II przygotowali program artystyczny, nagrodzony brawami uczestników.