Szydłowieckie Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Tęczowego Misia zorganizowało dla przedszkolaków w całej Polsce konkurs plastyczny na stroik wielkanocny. 24 marca rozstrzygnięto, które z nadesłanych 59 prac zostaną nagrodzone.

Współorganizatorem konkursu była Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Wiadomość o ogłoszeniu konkursu zamieszczono na stronie internetowej czasopisma „Bliżej Przedszkola”. Technika wykonania prac mogła być dowolna, dopuszczono też możliwość, że swoim pociechom w ich wykonaniu pomogą rodzice, gdyż adresatami konkursu były dzieci od 3 do 6 lat. Oceniano pomysłowość, oryginalność wykonania stroików i ich tradycyjną symbolikę wielkanocną. Preferowane były stroiki zawierające samodzielnie wykonane symbole wielkanocne odwołujące się do polskiej tradycji narodowej. Przewidziano 3 nagrody główne i co najmniej 3 wyróżnienia, a także dyplom uczestnictwa dla każdego przedszkola, które nadeśle pracę konkursową.

Z całej Polski nadesłano aż 59 prac. Jury konkursu–w którego skład wchodziła dyrektor przedszkola im. Tęczowego Misia Renata Kowalik, inspektor Roksana Jóźwik z Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego, Jadwiga Kopycka– sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii i nauczycielka sztuki Justyna Bębenek– miało trudne zadanie. Po długiej naradzie nagrodzono I miejscem pracę 6-letniej Karoliny Rączki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Bystrej, II miejsce otrzymała praca także 6-letniego Norberta Wołosza z Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu, a III – stroik 5-letniej Natalii Włodarskiej z Przedszkola Samorządowego w Piotrkowie Kujawskim.

Wyróżniono pracę zbiorową grupy 5-letnich „Kangurków” z Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy dom” w Jabłonnie, pracę 7-letniego Wojciecha Marcińczyka z Miejskiego Przedszkola „Słoneczna Ósemka” w Ełku, pracę przygotowaną przez 5- i 6- latki z Zespłu Szkół im. biskupa Jana Chrapka w Majdowie, i wspólną pracę dwóch 5-latek–Patrycji Waligóry i Oliwii Rosiek, z Przedszkola Samorządowego w Ujanowicach.

Nagrody – gry i układanki ufundowane przez Burmistrza Szydłowca Andrzeja Jarzyńskiego – dla nagrodzonych i wyróżnionych dzieci, a także dyplomy dla wszystkich uczestników zostaną przesłane pocztą.