W piątek 26 marca w szydłowieckim zamku obradowało walne zebranie członków Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Stowarzyszenie między innymi wspiera inicjatywy na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej w zakresie rozwoju społecznego, kulturowego i gospodarczego gmin przy wykorzystaniu rozwiązań teleinformatycznych. Oprócz zagadnień typowych dla walnego zebrania, jak podjęcie uchwał organizacyjnych, program spotkania zawierał także prezentację szydłowieckiego projektu „Rewitalizacja Obiektów Zabytkowych w ramach Projektu Kluczowego dla Mazowsza”. Prezentację przedstawił Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński. Spotkaniu towarzyszyło też seminarium na temat „Budowy i rozwoju partnerstwa na rzecz przeciwdziałania kryzysowi gospodarczemu w województwie mazowieckim dzięki inwestycjom w nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (SIRMA+)”. Seminarium było poświęcone określeniu najważniejszych priorytetów i inicjatyw samorządów lokalnych, które powinny zostać podjęte indywidualnie lub wspólnie, dla zapewnienia rozwoju gmin dzięki wykorzystaniu rozwiązań teleinformatycznych. Prezentację programu Sirma+ przedstawił Krzysztof Głomb, na temat stanu obecnego alfabetyzacji cyfrowej mieszkańców Mazowsza mówił Radosław Oryszczyszyn, a o zastosowaniu rozwiązań teleinformatycznych i edukacji cyfrowej dla rozwoju lokalnego - Artur Krawczyk.

Szydłowiecki zamek nie po raz pierwszy jest miejscem spotkania konferencyjnego organizacji spoza Szydłowca. Z racji swoich możliwości lokalowych i walorów zabytkowych staje się powoli ulubionym miejscem narad i seminariów. To dowód na trafność założeń projektu kluczowego, który dla szydłowieckiego zamku po niezbędnych pracach remontowych przewiduje taką właśnie rolę.