Dziewczyna na tle kolorowych piłek oraz napis Gminny Dzień Dziecka.

Już w najbliższy wtorek będziemy obchodzić Dzień Dziecka! Z tej okazji Urząd Miejski w Szydłowcu oraz Szydłowieckie Centrum Kultury Zamek zapraszają wszystkich do wspólnej zabawy.

3 postacie na tle ręki wypełniającej dokument.

Burmistrz Szydłowca ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 roku zadań publicznych w obszarze:

Burmistrz Artur Ludew i Starsostrwa powiatu Szydłwoieckiego Włodek Górlicki trzymają flagę powiatu szydlowieckiego

27 maja uważa się za symboliczną datę powstania polskiej samorządności, dlatego dla upamiętnienia tych wydarzeń obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego.

Plakat wydarzenia Street Food Polska

Kolejny raz na szydłowiecki rynek zawita Street Food Festiwal! To doskonała okazja do spróbowania potraw z różnych stron świata.

Grafika przedstawia lektorki czytające wiersze w ramach akcji "Lubimy czytać polskich autorów". Na grafice widnieje napis "Lubimy czytać polskich autorów".

To akcja w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom odbywająca się corocznie, organizowana przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”.