Iwona CzarnotaWywiad ze Skarbnikiem Gminy Szydłowiec Iwoną Czarnotą.

Pani Skarbnik, według niektórych opinii w mieście i gminie Szydłowiec w ciągu ostatnich lat można było zrobić znacznie więcej, niż zrobiono. Czy to prawda?

Ostatnie lata kadencji były rzeczywiście bogate w inwestycje. Nie zapominajmy, że do roku 2009 gmina spłacała zobowiązania zaciągnięte w poprzednich latach – głównie kredyt na budowę szkoły, którą wybudowaliśmy za własne pieniądze i należności z tytułu układu ratalnego z ZUS, bo na przełomie lat 90-tych gmina nie odprowadzała składek od wynagrodzeń pracowników oświaty. To były kwoty, które w znaczny sposób obciążyły budżet i nawet nie można było myśleć o jakichkolwiek inwestycjach. Ale powoli, zaciskając pasa, wyszliśmy na prostą. W roku 2007 wydatki gminy na inwestycje stanowiły ok. 3 mln zł a w roku 2010 planujemy zrealizować inwestycje na kwotę ponad 13 mln zł. Ile zrobiono w ciągu ostatnich czterech lat – widać gołym okiem. Nowe drogi, ciągi komunikacyjne, remonty szkół i budynków użyteczności publicznej - MOPS, Administracja Oświaty, baza Wydziału Komunalnego, strażnice OSP, rewitalizacja parków i skwerów, budowa nowego budynku socjalnego, boiska, place zabaw. Chyba w żadnej z poprzednich kadencji nie zrealizowaliśmy aż tylu inwestycji. Pojawiły się przecież nowe możliwości - jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i możemy wykorzystywać jej fundusze. Przedtem nie mieliśmy takiej szansy. Ze względu na wysokie zadłużenie i brak płynności finansowej nie mogliśmy korzystać z wielu dostępnych funduszy zewnętrznych.

Jubileusz MOPS

19 listopada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu świętował 20- lecie swojej działalności połączone z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego. W uroczystym spotkaniu wzięli udział Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, przewodniczący Rady Miejskiej Marek Zdziech, kierownictwo i pracownicy Ośrodka.

Szkolenia

Trwa cykl szkoleń dla nauczycieli, rodziców i wychowawców poświęconych zagrożeniom dla rozwoju młodych ludzi i ich zapobieganiu.

Nowy samochód dla OSP13 listopada Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Zdziech i Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Zbigniew Gołąbek przekazali Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Korzeniowej nowy samochód ratowniczo – gaśniczy.

Ostatnia sesja V kadencji

9 listopada w sali kominkowej szydłowieckiego zamku obradowała ostatnia, 59-ta sesja V kadencji Rady Miejskiej w Szydłowcu.