Odnowiony pręgierzZakończyły się prace konserwatorskie, których zadaniem było przywrócenie dawnego blasku pręgierza znajdującego się na rynku przed ratuszem. Odnowione zostały również dwa witacze – kolumny z piaskowca witające turystów usytuowane przy wjeździe do Szydłowca od strony Skarżyska-Kam. oraz od strony Radomia.

Zniszczony plac zabawW nocy z 11 na 12 lipca wandale zdemolowali plac zabaw na osiedlu Wschód.

REGULAMIN KONKURSU

„Najładniejszy przydomowy ogród kwiatowy i balkon – chlubą mieszkańców Gminy Szydłowiec”

I. Cel konkursu
Zachęcenie mieszkańców do dbałości o estetykę najbliższego otoczenia.

II. Organizator konkursu
Burmistrz Szydłowca.

III. Uczestnictwo i zasady konkursu

 1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gminy Szydłowiec mający ogródki przydomowe i balkony.
 2. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
  - najpiękniejszy przydomowy ogród kwiatowy,
  - najpiękniejszy balkon.
 3. W ocenie konkursowej brane będzie pod uwagę:
  - ogólne wrażenie estetyczne,
  - kompozycje zasiewów,
  - rabaty, klomby, skalniaki,
  - miejsce wypoczynku(altany),
  - ciekawostki i kompozycje roślinne,
  - pomysłowość i oryginalność,
  - ład, porządek, kolorystyka.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia zawierającej:
  - imię i nazwisko,
  - adres,
  - numer telefonu,
  - kategorię konkursową,
  - zgodę na sfotografowanie ogrodu/balkonu i podanie wyników konkursu do publicznej wiadomości.
 5. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do regulaminu i jest dostępny na stronie www.szydlowiec.pl, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szydłowcu przy ul. Słomianej nr 17 oraz u sołtysów.
 6. Zgłoszenia można składać w Urzędzie Miejskim w terminie do dnia 15 lipca 2010 roku.
 7. Komisja konkursowa oceni zgłoszone do konkursu ogrody i balkony w dniach 5-7 sierpnia 2010 roku (w szczególnych przypadkach - wyjazd urlopowy itp. dopuszcza się dokonanie oceny w innym zbliżonym terminie).
 8. Spośród zgłoszonych do konkursu ogrodów i balkonów komisja wyłoni 3 najładniejsze ogrody przydomowe oraz 3 balkony, które zostaną nagrodzone.
 9. Ogłoszenie listy zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi podczas dożynek gminnych "Szydłowieckie Wieńcowanie".
 10. Organizator zastrzega sobie prawo sfotografowania ogrodów i balkonów oraz podania wyników do publicznej wiadomości.
 11. Organizator przygotuje wystawę, która będzie prezentowana podczas dożynek gminnych.

IV. Postanowienia końcowe.
Komisja kończy swoją pracę po ogłoszeniu wyników konkursu.

UWAGA:
W konkursie nie mogą brać udziału Radni Rady Miejskiej oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Szydłowcu oraz ich rodziny.


Życzymy wszystkim uczestnikom konkursu wielu wrażeń i satysfakcji z podjętych działań na rzecz upiększania własnego otoczenia.

 

Do pobrania:

1. Karta zgłoszeniowa

15 czerwca Szydłowieckie Przedszkole Samorządowe Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi obchodziło 20.rocznicę swojego istnienia.

Samorządowcy8 czerwca radni pięciu kadencji Rady Miejskiej w Szydłowcu obchodzili 20. rocznicę powstania szydłowieckiego samorządu. Był to nie tylko czas wspomnień - także podsumowań, oceny i dumy ze wspólnego dwudziestoletniego dorobku.