Konkurs na „Najładniejszy przydomowy ogród kwiatowy i balkon” w 2010r.

W dniach od 9 do 11 sierpnia komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Szydłowca obejrzała ogródki i balkony zgłoszone w konkursie na „Najładniejszy przydomowy ogród kwiatowy i balkon – chlubą mieszkańców Gminy Szydłowiec”

90 rocznica 15 sierpnia Szydłowianie obchodzili 90 rocznicę Bitwy Warszawskiej. Na uroczystości zaprosili Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, Rada Miejska i Komendant Główny Związku Strzeleckiego Roman Burek.

VIII Pielgrzymka Rowerowa

11 sierpnia br. już po raz ósmy wyruszyła z Szydłowca Rowerowa Pielgrzymka na Jasną Górę. Trasę 208 km pielgrzymi pokonali w ciągu trzech dni, w trzech etapach: I etap – Szydłowiec – Czarnca, długość trasy 104 km. II etap – Czarnca – Zawada, gdzie spotkali się z pieszą pielgrzymką z Szydłowca. III etap zakończył się 13 sierpnia uroczystym wspólnym wejściem na Jasna Górę pielgrzymów rowerowych i pieszych. Do Częstochowy szczęśliwie dotarła grupa 50 pielgrzymów na rowerach.

Wizyta w Sandomierzu5 sierpnia delegacja samorządu Gminy Szydłowiec w osobach: Andrzej Jarzyński- Burmistrz Szydłowca, Marek Zdziech – Przewodniczący Rady Miejskiej, Józef Jarosiński -Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej oraz Bolesław Boruszewski – Sekretarz Gminy wyjechała do Sandomierza z darami dla powodzian.

Medale za Długoletnie Pożycie20 lipca pięć par małżeńskich odebrało w szydłowieckim ratuszu z rąk Burmistrza Szydłowca Andrzeja Jarzyńskiego przyznane przez Prezydenta RP medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.