Bolesław Boruszewski

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci Bolesława Boruszewskiego, który pełnił funkcję Sekretarza Gminy Szydłowiec – z krótką przerwą - od  1991 do 2010 roku. Była to postać ciepła, życzliwa i wyrozumiała w stosunku do wszystkich. Wiedzą o tym zarówno mieszkańcy miasta, jak i pracownicy Urzędu Miejskiego, którzy mieli przyjemność i zaszczyt pracować pod czujnym i fachowym okiem „Pana Sekretarza”.

 

Ferie tuż tuż, dlatego Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych – Zamek oraz Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zapraszają na… A TO FERIE!

grafika wystawy

 

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zaprasza na wystawę pt. „Kiedyś byliśmy uchodźcami – once we were refugees”.

pomoc

Przystąpienie gminy Szydłowiec w 2023 roku do realizacji programów finansowanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycje 2023.

spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Na początku grudnia zeszłego roku rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania własnego gminy w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.