Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek zaprasza do udziału w kolejnej edycji projektu SCENA ZAMEK DLA KAŻDEGO!

Mazowiecki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa serdecznie zaprasza na cykl spotkań osoby z powiatu szydłowieckiego zainteresowane pogłębieniem wiedzy na temat płatności bezpośrednich i ONW, dofinansowaniem zakupu nawozów, itp. Spotkania prowadzone będą przez pracowników szydłowieckiego Biura Powiatowego ARiMR.

Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, Prezes Spółdzielni Socjalnej – Dominik Gawor oraz Beata Ciećka, Członek Zarządu z ramienia gminy oraz Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej w Kutnie, Dariusz Lenarczyk

13 kwietnia br. Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, Prezes "Kuźni Idei Społecznych Szydłowiec" – Dominik Gawor oraz Beata Ciećka, Członek Zarządu z ramienia gminy, wzięli udział w wizycie studyjnej w Kutnie, gdzie odwiedzili tamtejszą spółdzielnię socjalną. O działaniach Samorządowej Spółdzielni mówili Zastępca Prezydenta Kutna, Zbigniew Wdowiak oraz Prezes Zarządu Spółdzielni, Dariusz Lenarczyk. Wizyta miała na celu zapoznanie się z tym, jak prosperuje spółdzielnia oraz jak ta inicjatywa została przyjęta przez mieszkańców miasta.


Dostępna jest już wersja testowa aplikacji „Visit Szydłowiec”. Serdecznie zachęcamy do jej pobrania i udostępniania informacji dalej! Znajdziecie w niej ciekawostki związane z Szydłowcem oraz informacje dotyczące naszego miasta i najważniejszych miejsc.

Ciepłownia Miejska realizuje przedsięwzięcie pod nazwą "Modernizacja systemu ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu w celu zwiększenia jego efektywności – budowa instalacji kogeneracyjnej zasilanej gazem”. Polega ono na montażu agregatu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej ok. 0,8 MWel i mocy cieplnej Ht ok. 1,06 MWth w oparciu o spalanie gazu ziemnego. Instalacja pracować będzie przez cały rok - praca łącznie ok. 7976 godz/rok i produkować ok. 27 171GJ energii cieplnej oraz ok. 5 696 MWh energii elektrycznej.