Dziecięca akademia przyszłościW ramach realizacji przez Gminę Szydłowiec projektu pod nazwą „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” cztery szkoły z terenu naszej gminy wzbogaciły się o nowe pomoce dydaktyczne.

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z klas I – VI poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Jest on skierowany zarówno do uczniów mających trudności w nauce, jak i uczniów szczególnie uzdolnionych. Dziecięca akademia przyszłości daje możliwość udziału w zajęciach przyrodniczo – matematycznych, językowych, psychologiczno – pedagogicznych, sportowo – wychowawczych oraz informatycznych.

W projekcie uczestniczy pięć grup projektowych z czterech szkół podstawowych. Są to: PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu, PSP nr 2 w ZS im. Jana Pawła II w Szydłowcu, PSP w ZS im. Bp. Jana Chrapka Majdowie oraz PSP im. gen. Stefana Roweckiego „Grota „ w Wysokiej.

- Zakupione pomoce dydaktyczne są ściśle związane z prowadzonymi zajęciami i będą one wykorzystywane podczas realizacji projektu „Dziecięca akademia przyszłości”. Zakupiono między innymi: sprzęt sportowy ( piłki, materace gimnastyczne, płotki lekkoatletyczne, zestawy do gry w unihokeja, równoważnię, badmintony), magnetofony, gry edukacyjne, warcaby, szachy, książki z zakresu informatyki, ortografii, wsparcia psychologicznego, słowniki do nauki języków obcych, przyrządy pomiarowe, mapy, globusy, lornetki, tablice matematyczne, zestaw do badania czystości wód, preparaty mikroskopowe i inne. Łączna wartość zakupionych pomocy wynosi 16.150, 00 zł. Cieszy nas każda pozyskana złotówka, którą możemy przeznaczyć na doposażenie szkół i przedszkoli w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Jestem pewna, że otrzymane pomoce będą wykorzystywane przez uczniów nie tylko w ramach projektu, ale również po jego zakończeniu znajdą zastosowanie na zajęciach edukacyjnych - powiedziała Ewa Walczak zastępca dyrektora Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu.

- Dzięki otrzymanym pomocom dydaktycznym zajęcia projektowe staną się bardziej atrakcyjne. Pozwolą one rozwijać umiejętności i zdolności uczniów łącząc naukę z zabawą - powiedziała Beata Walkiewicz, opiekun grupy z Zespołu Szkół w Szydłowcu.

Projekt "Dziecięca akademia przyszłości" jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Dziecięca akademia przyszłości