Accessibility Tools

Skip to main content

Nowe zasady funkcjonowania Targowiska Miejskiego

Drukuj
Opublikowano: 06 May 2020

Zarządca Targowiska Miejskiego „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Szydłowcu informuje, że dnia 9 maja 2020r. zostaje otwarte Targowisko przy ul. Wschodniej/ Strażackiej.
W związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanym wirusem SARS-CoV-2 wprowadzone zostały szczególne zasady dotyczące organizacji i funkcjonowania Targowiska Miejskiego.


1. Targowisko Miejskie w Szydłowcu czynne w środy i soboty. Dla osób prowadzących handel w godzinach od 5:00 do 13:00, natomiast dla osób kupujących od 6:30 do godziny 13:00. Kupujący  będą mogli wejść na plac targowy wyłącznie od strony ul. Strażackiej- 1 brama od Straży Pożarnej, natomiast brama od ul. Wschodniej będzie bramą wyjściową, pozostałe wejścia będą zamknięte.

2. W przypadku konieczności oczekiwania na wejście na teren targowiska należy zachować bezpieczna odległość (minimum 2m) od innych osób.

3. Przy wejściu na plac targowy zamontowane zostaną dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.

4. Na targowisku mogą przebywać osoby nie wykazujące objawów chorobowych. Osoby przeziębione, chore, o zmniejszonej odporności powinny zostać w domach dla bezpieczeństwa własnego oraz  innych mieszkańców.

5. W tym samym czasie na targowisku mogą przebywać nie więcej niż 2 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży, z wyłączeniem osób stanowiących obsługę targowiska oraz straganów.

6. Należy zachować bezpieczną odległość wynoszącą minimum 2 metry w relacji klient- klient a także klient- sprzedawca.

7. Osoby przebywające na targowisku mają obowiązek zakrywania ust i nosa.

8. Sprzedający ma obowiązek zapewnić Klientom dostęp do środków dezynfekujących oraz rękawiczek jednorazowych.

9. Na straganach i stoiskach z żywnością zakazuje się kontaktu kupującego z produktami. Wszystkie produkty i towary pakuje i podaje sprzedający.

10. Osoby wyznaczone w imieniu Zarządcy Targowiska będą kontrolować liczbę wpuszczanych osób oraz informować o konieczności utrzymania bezpiecznej odległości między sobą. Osoby przebywające na Targowisku zobowiązani są stosować się do zaleceń Zarządcy oraz Służb porządkowych.

Wszystkie wprowadzone ograniczenia na Targowisku Miejskim w Szydłowcu podyktowane są  troską o zdrowie mieszkańców Gminy Szydłowiec (zarówno kupujących, jak i handlujących).
W tym trudnym czasie prosimy Państwa o podporządkowanie się zaleceniom, co znacznie ułatwi pracę, a zarazem zapewni bezpieczeństwo.

Z poważaniem:
Dariusz Kujbida
Prezes Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu