W piątek 22 stycznia na Rynku Wielkim w Szydłowcu rozpoczęły się trzydniowe centralne obchody 147. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Ta wielka lekcja patriotyzmu od kilku lat organizowana jest przez Burmistrza Szydłowca i szydłowiecką Radę Miejską we współpracy z Federacją Kapituły Równość – Wolność – Niepodległość Kontynuacji Tradycji Powstania 1863 roku i władzami samorządowymi Suchedniowa, Bodzentyna i Wąchocka.

W uroczystościach, które rozpoczęły się o godz. 15.00 na Rynku Wielkim władze miejskie reprezentował burmistrz Andrzej Jarzyński wraz z zastępcą Krzysztofem Ziółkowskim, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Krystyna Bednarczyk i Józef Jarosiński oraz radni miejscy. Obecni byli przedstawiciele władz powiatu z wicestarostą Romanem Woźniakiem i przewodniczącym Rady Markiem Sokołowskim oraz radni powiatowi.

W obchodach licznie uczestniczyli zaproszeni goście: Minister Marek Surmacz - Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Krzysztof Dąbrowski - Dyrektor Gabinetu Wojewody Mazowieckiego, Tadeusz Woś – prezes Kapituły Równość, Wolność, Niepodlegość, Lucjan Muszyński – Pełnomocnik Prezydenta Łodzi, przedstawiciele ościennych samorządów, reprezentujących władze Suchedniowa – wiceburmistrz Stanisław Kania, Bodzentyna – wiceburmistrz Mariusz Kozera, Wąchocka – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przygoda, wójt Szydłowa Jan Klamczyński, brat Albert z Opactwa w Wąchocku, ks.Tomasz Adacha – wikariusz parafii w Lipie, poczty sztandarowe, kombatanci, delegacje zakładów pracy, instytucji, dzieci i młodzież szkolna oraz strzelcy ze Związku Strzeleckiego

Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński przywitał gości, szczególnie serdecznie przywitał młodzież szkolną, która nie zważając na mroźne popołudnie wykazuje godną naśladowania patriotyczną postawą. Podziękował również współorganizatorom obchodów i wszystkim uczestnikom za wkład pracy we wskrzeszenie i kontynuowanie tradycji 1863 roku.

Następnie Minister Marek Surmacz – Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w odczytanym liście od Prezydenta Lecha Kaczyńskiego przypomniał jak wielką rolę odegrało Powstanie w podtrzymywaniu świadomości narodowej i patriotycznej, jak poświęcenie i bohaterstwo powstańców jest do dziś upamiętniane licznymi dziełami literackimi, pomnikami czy tablicami pamięci.

Pełnomocnik prezydenta Łodzi ds. obchodów rocznic i świąt narodowych, Lucjan Muszyński w swoim wystąpieniu przybliżył losy powstańców – styczniowych bohaterów.

Po zakończonych uroczystościach na Rynku Wielkim prezes Kapituły Tadeusz Woś uformował kolumnę, w której delegacje, mieszkańcy i zaproszeni goście przy akompaniamencie Miejskiej Orkiestry Dętej udali się do kościoła św. Zygmunta, gdzie została odprawiona uroczysta msza. Mszę świętą w intencji poległych powstańców i wszystkich, którzy oddali życie za naszą niepodległość odprawił ks. Adam Radzimirski, a homilię wygłosił ks. Dariusz Maciejczyk.

Po mszy uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod tablicą nagrobną szydłowieckiego proboszcza, ks. Aleksandra Malanowicza, który pomagał walczącym powstańcom i który stał się ofiarą władz carskich. Następnie delegacje udały się na cmentarz parafialny, gdzie złożyły kwiaty na grobach mieszkańców Szydłowca, poległych w czasie walk powstańczych. Kwiaty złożono także u stóp figurki upamiętniającej powstańców, u zbiegu ulic Kąpielowej i Narutowicza.

W godzinach popołudniowych uczestnicy obchodów spotkali się na zamku. W salach szydłowieckiego zamku Prezes Zarządu Głównego Federacji Kapituły Wolność, Równość, Niepodległość Tadeusz Woś z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności w Związku Strzeleckim otrzymał z rąk burmistrza gratulacje wraz z serdecznymi podziękowaniami za owocną współpracę na polu przywracania pamięci i tradycji Powstania Styczniowego 1863. Do życzeń przyłączyli się również uczestnicy marszu z Wrocławia. Następnie Burmistrz Szydłowca złożył podziękowania za pośrednictwem ministra Marka Surmacza Panu Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu za objęcie honorowym patronatem obchodów powstania styczniowego. Dziękował również Krzysztofowi Dąbrowskiemu Dyrektorowi Gabinetu Wojewody oraz wszystkim przybyłym gościom którzy rokrocznie w tych dniach przyłączają się do odchodów, aby nadać im godną oprawę.

W odpowiedzi na słowa burmistrza z ust gości padło wiele miłych słów pod adresem władz miasta z obietnicą pamięci i pomocy nie tylko w tym dniu, ale także we wszelkich podejmowanych przez nich działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

Pan Tadeusz Woś w imieniu Federacji Kapituły Równość, Wolność, Niepodległość Kontynuacji Tradycji Powstania 1863r. wręczył burmistrzowi Andrzejowi Jarzyńskiemu oraz Markowi Sokołowskiemu – prezesowi firmy „Comes” specjalne podziękowania za trud, wkład i zaangażowanie w zorganizowanie centralnych obchodów 147. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Również z rąk Pana Wosia Złotą Odznakę Kapituły za trud wniesiony na rzecz organizacji marszów szlakiem Powstania Styczniowego 1863r. na trasie Suchedniów – Bodzentyn otrzymali: Sekretarz Gminy – Bolesław Boruszewski, Skarbnik Gminy – Iwona Czarnota, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej - Krystyna Bednarczyk oraz Dyrektor Szydłowieckiego Centrum Kultury – Małgorzata Bernatek.

Wśród wyróżnionych znalazł się również Adam Pajek, któremu Burmistrz Andrzej Jarzyński wręczył medal „W dowód uznania i wdzięczności” za krzewienie postaw patriotycznych.

Po części oficjalnej uczestnicy zostali zaproszeni na część artystyczną. Obejrzeli spektakl pt.„Żalnik 1863” w wykonaniu Teatru Poezji i Muzyki „U Radziwiłła” oraz Grupy Teatralnej „Nad Fosą” w reżyserii Sławy Lorenc-Hanusz i oprawie muzycznej Danuty Klepaczewskiej.

Następnego dnia, w sobotę delegacja szydłowieckich samorządowców wzięła udział w dalszej części obchodów w Suchedniowie i Bodzentynie, a w niedzielę udała się do Wąchocka, by wziąć udział w ostatnim dniu uroczystości, organizowanej przez zaprzyjaźnione samorządy

Wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji uroczystych obchodów 147 rocznicy Powstania Styczniowego w Szydłowcu organizatorzy serdecznie dziękują. Szczególne słowa podziękowania dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, które zorganizowało w tym dniu noclegi i śniadanie dla uczestników XVII Marszu Szlakiem Powstańców 1863r.

Organizatorami tegorocznych obchodów Powstania Styczniowego w Szydłowcu byli: Urząd Miejski w Szydłowcu, Szydłowieckie Centrum Kultury Zamek, Związek Strzelecki Oddział Szydłowiec.