PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku – Kamiennej informuje o utrudnieniach w ruchu kolejowo – drogowym w ciągu drogi powiatowej nr 4016W Sadek – Zbijów.

16 maja rozpoczęto roboty budowlane związane z budową 23 miejsc postojowych oraz chodnika przy ul. Wschodniej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa miejsc postojowych i chodnika na działkach gminnych nr 4205 i 5704/6".

18 maja odbyło się oficjalne otwarcie szydłowieckiego oddziału firmy Oventrop przy ul. Leśnej.

Oddziały regionalne ARiMR rozpoczęły przyjmowanie wniosków o wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw. O uzyskanie 60 tys. zł bezzwrotnej premii finansowanej z budżetu PROW 2014 – 2020 można starać się od 16 maja do 14 lipca 2022 r.

12 maja w gabinecie Burmistrza, została podpisana umowa o wsparcie finansowe i specjalistyczne w ramach projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim  - IWES 3” pomiędzy przedstawicielami Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Fundację Fundusz Współpracy a Zarządem Spółdzielni Socjalnej „Kuźnia Idei Społecznych Szydłowiec”.