30 kwietnia br. delegacja z Szydłowca wraz z burmistrzem Arturem Ludwem udała się do Kozienic, by spotkać się z założycielami tamtejszej spółdzielni socjalnej „Przystanek Kozienice” - działaczami stowarzyszenia Przystanek Kozienice i pracownikami Urzędu Gminy.


Delegacja najpierw spotkała się z Burmistrzem Kozienic Piotrem Kozłowskim, po czym udała się do sklepu socjalnego prowadzonego przez spółdzielnię. Wyjazd studyjny zorganizowano w celu zapoznania się z formalnymi i logistycznymi aspektami działalności spółdzielni socjalnej. Rozmawiano o tym, jak prosperuje spółdzielnia oraz sklep socjalny „Przystanek Natura” przez nią prowadzony, a także jak inicjatywa ta została przyjęta przez mieszkańców Gminy Kozienice.
Wszystko to dlatego, że w samorząd szydłowiecki podjął już pierwsze kroki w celu założenia spółdzielni socjalnej. Takie przedsiębiorstwo będzie dawało nowe możliwości na wykorzystanie lokalnego potencjału oraz pomoże osobą wykluczonym z rynku pracy na powrót do aktywności zawodowej.
W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej z Radomia z którymi to, nasza gmina współpracuje w zakresie rozwoju aktywności III sektora oraz uruchomienia szydłowieckiej spółdzielni socjalnej.