Razem BezpieczniejSerdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu szydłowieckiego do aktywnego udziału w Drugiej Powiatowej Debacie Społecznej o bezpieczeństwie pod hasłem „Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa”.

Debata odbędzie się 19 lutego 2014 roku w auli Zespołu Szkół im. Jana Pawła II przy ulicy Wschodniej 57 w Szydłowcu. Początek o godzinie 17:00.

Spotkanie organizowane jest przez Komendę Powiatową Policji w Szydłowcu w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”. W konsultacjach na temat bezpieczeństwa udział wezmą zaproszeni goście, min.: Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji z/s w Radomiu, insp Cezary Popławski, Komendant Powiatowy Policji w Szydłowcu nadkom. Jarosław Popczyński oraz samorządowcy. Przybyli na spotkanie mieszkańcy będą mogli poznać stopień realizacji zadań i postanowień z pierwszej debaty społecznej oraz przedstawić swoje nowy potrzeby w zakresie poprawy bezpieczeństwa. To kolejne spotkanie pozwoli na jeszcze lepszą wymianę informacji między policją a mieszkańcami o istniejących zagrożeniach na terenie powiatu szydłowskiego i sprawdzona forma na wypracowanie nowych metod troski o bezpieczeństwo.