Teren gminy Szydłowiec ma wiele walorów przyrodniczo - krajobrazowych. Zobaczyć tu można m.in. lasy, które są pozostałością pierwotnej Puszczy Świętokrzyskiej, osiągające znaczne rozmiary cisy do 9m wys., rosnące w ich naturalnym siedlisku oraz objęte formalną ochroną prawną nieczynne kamieniołomy (stanowiska dokumentacyjne). Dodatkową atrakcją jest czyste nieskażone przemysłem powietrze i miejski zalew.

Jednym słowem znajdziecie tu Państwo dogodne warunki i klimat do wypoczynku, a ponadto liczne ciekawostki przyrodnicze, które warto zobaczyć. Na terenie gminy występują znaczne obszary leśne stąd lesistość tego terenu jest wyższa od średniej krajowej. Ogromny kompleks lasów (Nadleśnictwo Skarżysko) leży w południowej części gminy, w rejonie wsi Sadek, Wola Korzeniowa, Rybianka, Ciechostowice, Hucisko, Łazy, Majdów oraz miasta Szydłowca. Lasy tego kompleksu, porastające Garb Gielniowski stanowią pozostałość pierwotnej Puszczy Świętokrzyskiej. Znajdują się one w zasięgu naturalnego występowania jodły pospolitej, buka zwyczajnego, modrzewia polskiego oraz jaworu. Największe powierzchnie zajmują siedliska boru świeżego oraz boru mieszanego świeżego. W drzewostanach dominuje sosna i jodła w różnych klasach wieku.

W większości są to drzewostany albo bardzo stare albo młode, odnowione w wieku poniżej 40 lat. Lasy południowej części gminy w planie regionalnym dawnego województwa radomskiego zaliczone zostały do Obszarów Chronionego Krajobrazu. Na obszarze tego kompleksu wyodrębniono ponadto dwa rezerwaty przyrody: Cis A (6,1 ha) i Cis B (10,50 ha). Na terenie gminy w leśnictwie Majdów znajduje się 10 pomników przyrody nieożywionej. Są to buki- 5 szt., dęby- 2 szt. i 3 klony. Północna i środkowa część gminy lasów prawie nie posiada z wyjątkiem 200ha kompleksu koło wsi Omięcin - Nadleśnictwo Radom. Znajdują się tu 3 użytki ekologiczne o łącznej powierzchni 2,87ha.

Roślinność szuwarowo-torfowiskowa zajmuje łąki wilgotne, łąki bagienne i torfowiska. Zbiorowiska te dominują w centralnej części kompleksu leśnego Nadleśnictwa Skarżysko. Występują one wzdłuż silnie rozwiniętej sieci cieków i strumieni dorzecza Oleśnicy i Korzeniówki. Obszary te posiadają cenne walory przyrodnicze, na które składają się chronione gatunki roślin oraz różnorodne gatunki zwierzęce.

Na terenie Nadleśnictwa Skarżysko-Kamienna w obrębie Skarżyska i Szydłowca znajdują się rezerwaty: Rezerwat Cis A o powierzchni 6,1ha i Cis B o powierzchni 10,5ha. Są to rezerwaty o charakterze leśnym i zostały utworzone dla ochrony naturalnego środowiska cisa. Rosnące na wilgotnych terenach cisy w formie drzewiastej i krzewiastej dorastają do 9m wysokości.

Stanowiska dokumentacyjne - związane są z eksploatacją piaskowców. Na terenie Szydłowca pozostały 3 nieczynne od lat kamieniołomy. Dwa z nich, kamieniołomy- Pikiel i Podkowiński (ich nazwy pochodzą od dawnych przedwojennych przedsiębiorców kamieniarskich; rodzina Piklów do dziś kultywuje tradycje kamieniarskie), leżą blisko siebie w połudn-zach części miasta. Trzeci- Łom na Polankach położony jest w połud-wsch części miasta. Rozporządzeniem wojewody radomskiego z dn. 18 kwietnia 1996r. nieczynne kamieniołomy zostały uznane za chronione prawem stanowiska dokumentacyjne. Zespół nieczynnych łomików wgłębnych piaskowców szydłowieckich zwanych Łomami na Polankach- odsłonięcia geologiczne znajdujące się w połudn-wsch części miasta; dł.ok.120m, szer. do 100m, głębokości 4-6m. Nieczynny kamieniołom wgłębny piaskowców szydłowieckich, tzw. Łom Podkowińskiego- odsłonięcie geologiczne położone w połud-zach części miasta- obok cmentarza.; długości 130m, szerokości 70m, głębokości do 6m (do lustra wody). Nieczynny kamieniołom wgłębny piaskowców szydłowieckich tzw. Łom Pikiel- odsłonięcie geologiczne znajdujące się w południowo-zachodniej części miasta; dł.ok.150m, szer. 70m, głębokości 8m (do lustra wody). Nieczynne kamieniołomy nie straciły jednak swego znaczenia. Przeciwnie, nadal przyczyniają się do sławy Szydłowca. Opowiadają one historię kamienia i historię ludzi, którzy go kształtowali na potrzeby swoje i innych. Kamieniołomy szydłowieckie są przede wszystkim świadectwem historii znacznie starszej niż sięga pamięć ludzka. Są dokumentem z czasów, gdy po Ziemi chodziły dinozaury, który trzeba tylko umieć odczytać. Obserwacje odsłonięć piaskowców pozwalają cofnąć się wyobraźnią do okresu dolno jurajskiego, około190ml. temu, gdy piaskowce szydłowieckie były zwykłym piaskiem przenoszonym przez leniwie płynące rzeki do płytkiego, spokojnego morza z licznymi lagunami, zatokami i wyspami. Piasek ten gromadził się na jego dnie i wybrzeżu aż utworzył warstwę, która liczy sobie obecnie kilkadziesiąt metrów grubości. Obecnie kamieniołomy są częściowo wypełnione wodą i porośnięte rzadkim lasem. Łomy te różnią się od siebie kolorem występującego piaskowca pochodzenia morskiego jak i dawnymi roślinami w nich zachowanymi. (Raport o stanie środowiska w województwie radomskim w 1996r.; Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska Radom 1997). Można tu obserwować także różne techniki odspajania bloków skalnych i ich obróbki, a w budowlach miasta jego wielorakie zastosowanie.

Burmistrz Miasta Szydłowca czyni starania, aby teren nieczynnych kamieniołomów wykorzystać do celów dydaktycznych (zorganizowanie ścieżki dydaktycznej) oraz udostępnić do zwiedzania dla turystów.


Sport

Rodzinnie w siatkówkę

29 sierpnia 2020 r. nad szydłowieckim zalewem odbył się II Turniej Rodzinny w Siatkówce...

Więcej...
Ogólnopolski Turniej w Piłce Siatkowej

VIII Ogólnopolski Turniej w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn już za nami. W dniach 22 i 23...

Więcej...
Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn

W ścisłej współpracy z UKS OLIMP z LO Sienkiewicza Rodzinna Akademia Sportu organizuje najlepszy...

Więcej...
Strzał w dziesiątkę na Turnieju Karate

Aż 10 medali w tym 4 złote, 1 srebrny i 5 brązowych zdobyli zawodnicy Akademii Karate Szydłowiec...

Więcej...

Edukacja

Rozpoczęcie inne niż wszystkie

Przed nami nowy rok szkolny, inny niż każdy poprzedni. Ze względu na panującą pandemię...

Więcej...
Szkoły i przedszkola zamknięte do 10 kwietnia

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania...

Więcej...
Bezpiecznie i bez nudy

W województwie mazowieckim rozpoczęły się ferie. Przez dwa tygodnie nasi uczniowie będą...

Więcej...
IX Gminny Konkurs „Wiedzy o AIDS/HIV

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie w ramach światowego Dnia...

Więcej...

Kultura

O laur „Złotego Gargulca”

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w 25. edycji...

Więcej...
Projekt „Wianki 2020”

Koncertem kapeli ludowej „Tęgie Chłopy” oraz projekcją widowiska plenerowego „Duchy Nocy...

Więcej...
Kiermasz Wielkanocny XVIII Szydłowiecki Kiermasz Wielkanocny - informacja dla wystawców

Palmy, pisanki, artystyczne rękodzieło, świąteczne przysmaki  – to wszystko będzie można kupić...

Więcej...
"Szydłowiecka fara pod wezwaniem św. Zygmunta Króla"

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca wydało publikację pn.: Szydłowiecka fara pod wezwaniem...

Więcej...

Bieżące

Warsztaty zielarskie

Na dziedzińcu zamkowym odbyły się warsztaty zielarskie z Gosią Ruszkowską – współzałożycielką...

Więcej...
Smacznie, szybko, kolorowo

Przez cały weekend 4-6 września mieszkańcy Szydłowca oraz turyści odwiedzający nasze miasto...

Więcej...
Noc Kupały z przytupem „Tęgich Chłopów”

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zaprasza na Wianki' 2020! W tym roku impreza wyjątkowo...

Więcej...
X TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ Ochotniczych Straży Pożarnych

5 września 2020 r. druhowie z gminnych jednostek OSP stanęli do rywalizacji sportowej na...

Więcej...

Inwestycje

Rozpoczęła się budowa ulicy Spacerowej

20 lipca rozpoczęły się prace na ulicy Spacerowej w Szydłowcu. Nową nawierzchnię jezdni i...

Więcej...
Trwają prace przy szydłowieckim zalewie

Trwają prace przy szydłowieckim zalewie, który docelowo będzie miejscem...

Więcej...
Ogrodzenie działki naprzeciw cmentarza

Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg szydłowieckiego Urzędu Miejskiego...

Więcej...
WodociągiZakończenie inwestycji budowy sieci wodociągowej w miejscowości Marywil

„Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Szydłowcu zakończyła budowę sieci wodociągowej w...

Więcej...

Sprzedaż nieruchomości

IV przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Szydłowcu

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości położonej...

Więcej...
II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we miejscowości Sadek

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej...

Więcej...