Dyrektor mgr Krzysztof Ubysz

Wicedyrektorzy: mgr Marianna Łaska, mgr Łucja Ceglińska

Adres: 26-500 Szydłowiec, ul. Wschodnia 57
Tel.: 48 617-60-60 lub 48 617-60-70

e-mail: psp2@szydlowiec.pl, strona internetowa: www.psp2szydlowiec.pl

  W skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu wchodzą:

  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Szydłowcu
  • Filia w Zdziechowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Szydłowcu
  • Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Szydłowcu

Ilość uczniów: 751 w tym: 519 (PSP nr 2) w tym 38 (Filia Zdziechów); 232 (PG nr 1)

Ilość oddziałów: 33 oddziały, w tym: 18 oddziałów szkoły podstawowej + 2 oddziały przedszkolne; 3 oddziały szkoły podstawowej w filii + 1 przedszkolny; 9 oddziałów gimnazjalnych.
W Zespole Szkół funkcjonują klasy sportowe oraz klasy z innowacjami edukacyjnymi –z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego w PSP2 oraz języków angielskiego i niemieckiego w PG1.

Kadra pedagogiczna i specjaliści:
W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu zatrudnionych jest 64 nauczycieli: w tym 1 stażysta, 4 nauczycieli kontraktowych, 14 nauczycieli mianowanych, 45 nauczycieli dyplomowanych. Wszyscy nauczyciele mają ukończone studia wyższe i są specjalistami w swoich dziedzinach. W placówce pracują także: logopeda, pedagog, psycholog, trenerzy II klasy piłki siatkowej i nożnej.

Pracownicy obsługi:
25 + 1 w filii Zdziechów + 1 sezonowy w filii Zdziechów.

Języki obce:
język angielski, język niemiecki

Koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne, kluby sportowe itp.:
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu proponuje swoim uczniom różne formy zajęć pozalekcyjnych. Są to zajęcia poszerzające wiedzę w postaci kół zainteresowań: matematyczne, polonistyczne, ortograficzne, informatyczne, biologiczne, geograficzne, języka angielskiego, historyczne, przyrodnicze. Swoją wiedzę mogą również uczniowie uzupełnić na zajęciach zespołów wyrównawczych w zakresie: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, niemieckiego, geografii, chemii, historii, przyrody. Zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi objęci są też uczniowie klas I-III szkoły podstawowej. W Zespole Szkół im. Jana Pawła II funkcjonuje Uczniowski Klub Sportowy "Spartakus" proponujący zajęcia w różnych dyscyplinach sportowych.

Baza edukacyjna
Budynek szkolny Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu został oddany do użytku we wrześniu 2000 roku. Powierzchnia użytkowa szkoły wynosi ponad 7500m2 i składaja się z 4 segmentów: segmentu dla dzieci młodszych, segmentu dla młodzieży, segmentu administracyjno-socjalnego, segmentu sportowego i auli szkolnej z 300 miejscami siedzącymi, zapleczem i przeszklonym foyer. W szkole znajdują się 2 sale komputerowe, 3 pracownie wyposażone w tablice interaktywne, kilka sal z rzutnikami multimedialnymi, biblioteka szkolna z czytelnią (6052 woluminów), Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, sala zabaw „Radosna szkoła”, gabinety: lekarski, pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy, świetlica. W piwnicach zlokalizowana jest Izba Regionalna i Ekspozycja Muzealna. Obiekt monitorowany jest za pomocą 17 kamer.
W szkole funkcjonuje kuchnia z zapleczem i stołówką o powierzchni 1632 m2.
Uczniowie objęci są też opieką pielęgniarską.

Baza sportowa
Szkoła posiada bogatą bazę sportową, która pozwala na wszechstronny rozwój fizyczny uczniów Naszej szkoły. Potrafimy tą bazę dobrze wykorzystać, ponieważ w ofercie dla naszych uczniów mamy kilkanaście dyscyplin sportowych, które mogą uprawiać w szkole pod okiem nauczycieli wychowania fizycznego.
Hala sportowa z zapleczem o powierzchni całkowitej ok. 1800 m2, trybunami dla widzów na ok. 200 miejsc i galerią dla publiczności. Parkiet hali o wymiarach 42x24 m ma powierzchnię ponad 1000 m2. Siłownia, sale gimnastyki korekcyjnej, szatnie z natryskami, magazyny sportowe i gabinety. Oprócz hali sportowej szkoła dysponuje nowoczesnym kompleksem boisk „Orlik”, a także profesjonalnym, monitorowanym plac zabaw dla najmłodszych wybudowanym w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła".

Stałe uroczystości szkolne:
uroczystości związane z obchodem rocznic patriotycznych
Dni Papieskie
Andrzejki, Mikołajki, Jasełka
Wigilie klasowe
Święto Szkoły
Pasowanie na Ucznia – PSP
Pasowanie na Żaka – PG1
Dzień Talentów – PG1

Historia szkoły:
W roku 1995 Rada Miejska w Szydłowcu podjęła uchwałę o wybudowaniu w mieście trzeciej, nowoczesnej szkoły podstawowej. Budowa szkoły ruszyła w październiku 1997 r., całość obiektu oddano do użytku 28 sierpnia 2000 r.
Od 1 września 2000 roku w nowym obiekcie szkolnym funkcjonują dwie placówki oświatowe – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Publiczne Gimnazjum nr 1. Kadrę kierowniczą obu placówek tworzyli: w PSP2 dyrektor szkoły mgr Ew Świercz i wicedyrektor mgr Joanna Miernik; w PG1 dyrektor szkoły mgr inż. Henryk Baniak i wicedyrektor mgr Grażyna Król.
Z dniem 1 września 2003 roku obie szkoły zaczynają funkcjonować jako zespół szkół. Dyrektorem zespołu zostaje mgr Ewa Świercz, wicedyrektorami - mgr Joanna Miernik oraz mgr Grażyna Król.
14 września 2005 roku społeczność szkolna wraz z Burmistrzem Szydłowca Andrzejem Jarzyńskim występuje do Rady Miejskiej w Szydłowcu z wnioskiem o nadanie szkole imienia Jana Pawła II.
16 października uroczystość nadania imienia rozpoczyna msza święta celebrowana przez księdza biskupa Stefana Siczka, a uroczysty akt nadania Zespołowi Szkół imienia Jana Pawła II odczytuje wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk.
10 października 2007 roku, podczas uroczystej mszy świętej w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Szydłówku odbywa się ceremonia poświęcenia i wręczenia szkole sztandaru, ufundowanego przez społeczność szkolną, samorząd, a także lokalnych przedsiębiorców i sponsorów.

Dyrektorzy szkoły od 2000 roku:
1. Henryk Baniak (2000 – 2003) – Publiczne Gimnazjum nr 1
2. Ewa Świercz (2000 – 2003) – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
3. Ewa Świercz ( od 2003 ) - Zespół Szkół im. Jana Pawła II

Osiągnięcia, wyróżnienia:
Szkoła jest organizatorem konkursów:
Regionalny Konkurs Recytatorski „W hołdzie Janowi Pawłowi II”
Regionalny Konkurs Poetycko-Literacki „Moja mała ojczyzna”
Regionalny Konkurs Krasomówczy „Moja mała ojczyzna”
Od 2002 roku Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II posiada tytuł „Szkoła z Klasą”.
W 2013 roku Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II otrzymało tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów”. Tytuł ten stanowi wyróżnienie dla szkół, które w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania, wspierania zdolności, zainteresowań oraz uzdolnień młodzieży.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu w roku szkolnym 2013/2014 otrzymała certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki za udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjno-społecznym „Gwiazdka dla Afryki” od Dyrektora Generalnego UNICEF Polska.
W kwietniu 2015 roku Zespół Szkół otrzymał certyfikat „Bezpieczna Szkoła” w Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń” zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego.
Uczniowie naszej szkoły godnie reprezentują naszą placówkę w licznych konkursach i zawodach sportowych. Wśród nich mamy laureatów i finalistów oraz zwycięzców rożnych konkursów, w tym konkursów przedmiotowych. Sportowcy bardzo często docierają do Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w różnych dyscyplinach sportu. Dwóch naszych uczniów kontynuuje naukę w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Warszawie.
Nasz były uczeń, Dominik Furman – jest obecnie polskim piłkarzem, czołową postacią klubu Legia Warszawa.

Filia w Zdziechowie

Baza edukacyjna:
Budynek szkolny oddany do użytku w 1974 roku. 4 sale lekcyjne, w tym pracownia komputerowa z 10 stanowiskami, biblioteka (ponad 4 500 woluminów).

Baza sportowa:
W szkole znajduje się sala gier i zabaw sportowych, na zewnątrz wielofunkcyjne boisko przyszkolne do gier zespołowych o nowoczesnej nawierzchni, oddane do użytku w 2010 r.

Historia szkoły:
Szkoła powstała z inicjatywy Marii Kaczakowej, nauczycielki szkoły w Jankowicach, do której chodziły dzieci z okolicznych wsi – Zdziechowa, Metkowa, Chustek i Lesicy. Przekonała ona mieszkańców do budowy w Zdziechowie dwuizbowego budynku szkolnego, który ich staraniem został oddany do użytku 1 września 1932 roku. Decyzja władz oświatowych z 1934 roku nadaje Szkole Powszechnej w Zdziechowie pełną odrębność i samodzielność. W czasie II wojny światowej szkoła pracuje legalnie i bez przeszkód ze strony okupanta.
W 1956 roku powstaje społeczny komitet budowy nowego budynku szkolnego, jednak decyzję o jego budowie władze podejmują dopiero po dziesięciu latach, a budowa rusza w roku 1973. W październiku 1974 roku nowy murowany budynek szkolny zostaje oddany społeczności Zdziechowa z przeznaczeniem na szkołę.
W 2012 roku Rada Miejska w Szydłowcu podjęła uchwałę o likwidacji i przekształceniu szkoły w Zdziechowie w Filię Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu (klasy I-III z oddziałem przedszkolnym).

Dyrektorzy szkoły od 1932 roku:
1. Maria Kaczakowa (1932 - 1936),
2. Józef Piętka (1936 - 1949),
3. Lucjan Stanisławek (1949 - 1950),
4. Natalia Zarembowicz (1950 - 1956),
5. Zygmunt Janików (1966 - 1970),
6. Józef Rejczak (1970 - 1978),
7. Mariusz Turek (1988 - 1993),
8. Irena Bialik (1993 - 2003),
9. Mirosław Turek (2003 - 2012).

Sport

Ogólnopolski Turniej w Piłce Siatkowej

VIII Ogólnopolski Turniej w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn już za nami. W dniach 22 i 23...

Więcej...
Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn

W ścisłej współpracy z UKS OLIMP z LO Sienkiewicza Rodzinna Akademia Sportu organizuje najlepszy...

Więcej...
Strzał w dziesiątkę na Turnieju Karate

Aż 10 medali w tym 4 złote, 1 srebrny i 5 brązowych zdobyli zawodnicy Akademii Karate Szydłowiec...

Więcej...
"RANDORI CUP" z udziałem "MUSHIN" Honbu Dojo

30 listopada 2019 roku reprezentacja Kyokushin Karate Matsushima Polska "MUSHIN" Honbu Dojo...

Więcej...

Edukacja

Szkoły i przedszkola zamknięte do 10 kwietnia

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania...

Więcej...
Bezpiecznie i bez nudy

W województwie mazowieckim rozpoczęły się ferie. Przez dwa tygodnie nasi uczniowie będą...

Więcej...
IX Gminny Konkurs „Wiedzy o AIDS/HIV

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie w ramach światowego Dnia...

Więcej...
„Projekt edukacyjny „Nasze miasto – Nasza Ojczyzna”

20.11.2019 uczniowie klas 2 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu...

Więcej...

Kultura

Kiermasz Wielkanocny XVIII Szydłowiecki Kiermasz Wielkanocny - informacja dla wystawców

Palmy, pisanki, artystyczne rękodzieło, świąteczne przysmaki  – to wszystko będzie można kupić...

Więcej...
"Szydłowiecka fara pod wezwaniem św. Zygmunta Króla"

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca wydało publikację pn.: Szydłowiecka fara pod wezwaniem...

Więcej...
Wspólnie wybierzmy gwiazdę tegorocznych Zygmuntów

Trwają bale karnawałowe, a my już przygotowujemy XVIII Szydłowieckie Zygmunty. Grafiki gwiazd...

Więcej...
IV Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

11 grudnia 2019 roku w PSP im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie odbył się IV Gminny Konkurs Kolęd...

Więcej...

Bieżące

Urząd Miejski włączył się do akcji

#GaszynChallenge accepted.
26 czerwca pracownicy Urzędu Miejskiego w Szydłowcu na czele z...

Więcej...
PSRZostań rachmistrzem

Od 15 czerwca trwa nabór na rachmistrza spisowego. Więcej informacji na bip.szydlowiec.pl.

Więcej...
Punkt obsługi petenta

Urząd Miejski w Szydłowcu uruchamia w szydłowieckim Ratuszu Punkt Obsługi Petenta. W związku z...

Więcej...
Ogłoszenie Poczty Polskiej

Poczta Polska zainteresowana jest wznowieniem działalności Agencji Pocztowej w Majdowie oraz...

Więcej...

Inwestycje

Rozpoczęła się budowa ulicy Spacerowej

20 lipca rozpoczęły się prace na ulicy Spacerowej w Szydłowcu. Nową nawierzchnię jezdni i...

Więcej...
Trwają prace przy szydłowieckim zalewie

Trwają prace przy szydłowieckim zalewie, który docelowo będzie miejscem...

Więcej...
Ogrodzenie działki naprzeciw cmentarza

Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg szydłowieckiego Urzędu Miejskiego...

Więcej...
WodociągiZakończenie inwestycji budowy sieci wodociągowej w miejscowości Marywil

„Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Szydłowcu zakończyła budowę sieci wodociągowej w...

Więcej...

Sprzedaż nieruchomości

pdfInformacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

Więcej...
pdfInformacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

Więcej...
pdfInformacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

Więcej...
Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu przy ulicy Parkowej

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej...

Więcej...