wystawa fotografii2 września, o godz.11.00 w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu ZAMEK odbędzie się otwarcie wystawy zatytułowanej „Dla ludzi, dla przyrody”. Ekspozycja prezentuje efekty projektów na rzecz ochrony przyrody. Fotografie dokumentują m.in. działania podejmowane w celu ochrony najrzadszych i zagrożonych okazów polskiej fauny i flory, jak również związane z budową lub modernizacją infrastruktury służącej ochronie zagrożonych gatunków i siedlisk. Zdjęcia zostały w większości wykonane przez beneficjentów: przedstawicieli organizacji pozarządowych, nadleśnictw czy parków narodowych.

Na wystawę zapraszają: Przewodnicząca Rady Powiatu Anita Gołosz, Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, Przewodniczący Rady Miejskiej w Szydłowcu Marek Artur Koniarczyk

Wystawa będzie czynna w dniach 02-13 września 2015r. w godzinach 11.00 – 13.00