W PG nr 2 im. M. Kopernika odbyła się XIII edycja Międzygimnazjalnego Konkursu „Matematyczne Zmagania”. Jego organizatorami od lat są nauczyciele matematyki i informatyki: Beata Piekarska, Elżbieta Marcinkowska i Sławomir Kubasiewicz. Pierwsza edycja odbyła się 22 marca 2004r., zaś pomysłodawcami imprezy i jej formuły były panie: Krystyna Hanc (dyrektor PG2) oraz Beata Piekarska.

Celem konkursu jest:
- popularyzowanie wśród gimnazjalistów wiedzy o matematyce i jej zastosowaniach praktycznych,
- umożliwienie uczniom szczególnie zainteresowanym matematyką rozwoju umiejętności z tej dziedziny nauki;
- stworzenie uczniom możliwości konfrontacji swoich umiejętności i wiadomości
z rówieśnikami.

Konkurs przeznaczony jest dla uzdolnionych matematycznie uczniów gimnazjów powiatu szydłowieckiego. Każda edycja ma swoje hasło przewodnie, wokół którego tworzone są konkursowe zadania. Tegoroczne hasło brzmiało: „Liczby rządzą światem”.
Po dwuetapowych zmaganiach obejmujących indywidualne rozwiązywanie testu oraz zespołowe opracowanie wylosowanego zadania problemowego, Komisja w składzie: Beata Piekarska, Elżbieta Marcinkowska, Jadwiga Łukasiewicz, Julita Król ustaliła następującą kolejność:
Indywidualnie:
I m. – Kamil Bednarczyk (PG 2 Szydłowiec);
II m. – Ernest Sodel (PG 1 Szydłowiec);
III m. – Wiktoria Winiarska i Aleksandra Drabik (PG Jastrząb) i Natalia Miernik (PG 1 Szydłowiec).
Zespołowo:
I m. – Publiczne Gimnazjum nr 2 w Szydłowcu (Kamil Bednarczyk, Michał Kaczor, Bartłomiej Czubak);
II m. – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Szydłowcu (Aleksandra Kędra, Natalia Miernik, Ernest Sodel);
III m. – Publiczne Gimnazjum w Jastrzębiu (Albert Tomczyk, Aleksandra Drabik, Wiktoria Winiarska).

Na zakończenie konkursu dyrektor Krystyna Hanc wręczyła laureatom nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Szydłowcu oraz Powiat Szydłowiecki.