Referat Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu informuje że w dniach od 23.05.2016r. do 01.06.2016r. zostanie częściowo wyłączony z użytkowania jeden pas ruchu jezdni ul. Wschodniej na odcinku od posesji nr 27A do posesji nr 25 oraz ul. Iłżecka na odcinku od posesji nr 23 do ul. Sadowej.

Powstałe utrudnienia są związane z realizacją inwestycji ciepłowniczej pn. „Przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej w Szydłowcu na odcinku od komory spustowej przy skrzyżowaniu ul. Sadowej i Iłżeckiej do komory rozdzielczej zlokalizowanej w parkingu przy skrzyżowaniu ul. Wschodnia i Staszica.’’ Przewidywany czas realizacji inwestycji około 2 miesiące. Przypominamy o zachowaniu szczególnej ostrożności oraz stosowania się do poleceń kierujących ruchem i zmiany organizacji ruchu. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.