Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno Gospodarcze – Mazowiecki Oddział Regionalny w Radomiu obecnie realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pod nazwą: „Obierz kurs na przyszłość-aktywizacja osób młodych”. Projekt jest skierowany dla osób w wieku 15-29 lat chcących podjąć zatrudnienie, m.in. z regionu powiatu szydłowieckiego.

PLAKAT ALTUM PROJEKT