Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Gminy Szydłowiec, położonej w Szydłowcu przy ul. Wschodniej, oznaczonej numerem działki 5704/2.

Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu ul. Kilińskiego 2, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, tel. 617 86 57.