Znamy wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim Gminy Szydłowiec na 2022 rok.

pdfRostrzygnięcie

Lp. Czynność Termin
1. Kampania informacyjna dotycząca Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec od 1 kwietnia
2. Zamieszczenie na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec harmonogramu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego, informacji o wymaganiach, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec, zasadach oceny zgłoszonych projektów i zasadach przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości wraz z wzorem formularza zgłoszenia projektu, formularza listy poparcia oraz wzorem karty do głosowania. do 5 kwietnia
3. Zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec przez mieszkańców.  od 6 kwietnia do 11 maja
4. Weryfikacja zgłoszonych projektów.  od 12 maja do 26 maja
5. Opublikowanie listy projektów dopuszczonych do głosowania oraz listy projektów odrzuconych.  do 30 maja
6. Okres wnoszenia odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania.  w ciągu trzech dni roboczych od dnia opublikowania listy projektów odrzuconych
7. Podanie do publicznej wiadomości wykazu punktów, w których odbywać się będzie głosowanie. do 4 czerwca
8. Rozpatrywanie odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania.  w ciągu siedem dni od dnia, w którym upływa termin składania odwołań
9.  Przekazanie wyników rozpatrzonych odwołań Zespołowi ds. Budżetu Obywatelskiego oraz opublikowanie wyników rozpatrzonych odwołań na stronie Budżetu Obywatelskiego.  najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu, w którym upływa termin rozpatrzenia odwołania
10.  Głosowanie mieszkańców.  od 14 czerwca do 16 lipca
11.  Weryfikacja i liczenie głosów oddanych w głosowaniu.  od 17 lipca
12.  Ogłoszenie wyników głosowania.  do 15 września

Głos w Budżecie Obywatelskim Gminy Szydłowiec na 2022 rok oddać można

- w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu - pl. Rynek Wielki 1

- w Regionalnym Centrum Biblioteczno - Multimedialnym - ul. Kolejowa 9b

- u Sołtysów w poszczególnych sołectwach

Lista projektów dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec na 2022 rok:

 • Projekt nr 01 - Wykonanie i montaż altany ogrodowej na placu przy Warsztacie Terapii Zajęciowej.

 • Projekt nr 02 - Budowa Zbiornika Odwadniającego oraz Zagospodarowanie jego terenu na działce gminnej Nr.144 w miejscowości Świerczek.

 • Projekt nr 03 - Budowa linii oświetleniowej przy drodze gminnej w miejscowości Wola Korzeniowa.

 • Projekt nr 04 - Samoobsługowa stacja naprawy rowerów w Szydłowcu.

 • Projekt nr 05 - Budowa świetlicy wiejskiej w Szydłówku I.

 • Projekt nr 06 - Projekt i budowa chodnika przy ul. Kościuszki od nr 26A do drogi odbarczającej w Woli Korzeniowej.

 • Projekt nr 07 - Modernizacja placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie.

 • Projekt nr 08 - Strefa Relaksu na rynku!

 • Projekt nr 09 - Budowa wiaty wraz z zadaszeniem przy gminnej świetlicy wiejskiej w Ciechostowicach, na działce nr 37/302 należącej do Gminy Szydłowiec.

Lista projektów niedopuszczonych do głosowania:

 • Budowa nawierzchni ulicy Małej.

  na podstawie  § 3 rozdziału 3 Uchwały nr XXIX/203/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 3 marca 2021 r. Projekt został zgłoszony na niewłaściwym formularzu.

 • Zagospodarowanie placu przy ul. Powst. Listopad na zakątek rekreacyjno – wypoczynkowy.

  na podstawie § 2 rozdziału 2 Uchwały nr XXIX/203/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 3 marca 2021 r. - urządzenia zabawowe takie jak huśtawki nie mogą być umiejscowione w pasie drogowym.

 • Dokumentacja proj. budowy ul. Dworskiej i Kwiatowej wraz z kan. deszczową.

  na podstawie § 2 rozdziału 2 Uchwały nr XXIX/203/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 3 marca 2021 r. - w ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty polegające na wykonaniu wyłącznie dokumentacji technicznej.