„Budowa kanalizacji w miejscowości Wola Korzeniowa, gmina Szydłowiec” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 447 583,00 zł.

WFOSiGW

„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z przepompowniami ścieków w ul. Książek Nowy, Książek Stary i Książek Majdowski” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 787 191,00 zł.

WFOSiGW