W głosowaniu do Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec na 2020 rok oddano łącznie 7512. Wśród wszystkich głosów 1086 kart zostało unieważnionych w związku z nieprawidłowym wypełnieniem, niezgodnym z regulaminem Budżetu Obywatelskiego. Liczba głosów ważnych, oddanych na dane projekty przedstawia się następująco:

 • 01 Przebudowa ul. Małej w Szydłowcu – opracowanie dokumentacji projektowej - 401 głosów.

 • 02 Wymiana ogrodzenia terenu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu - 936 głosy

 • 03 Remont drogi gminnej nr 400512W 200m od skrzyżowania z drogą powiatową 384 głosów

 • 04 Budowa altany w miejscowości Świerczek na działce gminnej nr 144 - 437 głosów

 • 05 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Barak - 491 głosów

 • 06 Budowa Lini Oświetleniowej przy drodze Sadek- Sadek Komorniki na długości 900m. - 679 głosów

 • 07 Budowa wydzielonego z jezdni parkingu pojazdów samochodów osobowych przy ul. Chopina w Szydłowcu - 175 głosów

 • 08 Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 226 w miejscowości Korzyce - 258 głosów

 • 09 Modernizacja rowu odwadniającego wzdłuż drogi gminnej nr 400512 - 213 głosów

 • 10 Rozbudowa i przykrycie sceny plenerowej w miejscowości Wysoka - 177 głosów

 • 11 Altana z grillem w Szydłowcu! - DLA WSZYSTKICH! - 350 głosów

 • 12 Biologiczna oczyszczalnia ścieków wraz z pełną dokumentacją techniczną, przy PSP im. bp Jana Chrapka w Majdowie - 1062 głosy

 • 13 Świetlica wiejska w Szydłówku - 716 głosów

 • 14 Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Krótkiej w Szydłowcu - 145 głosów.

KOD PROJEKTU

NAZWA PROJEKTU

01

 Przebudowa ul. Małej w Szydłowcu – opracowanie dokumentacji projektowej

 02

 Wymiana ogrodzenia terenu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu

 03

 Remont drogi gminnej nr 400512W 200m od skrzyżowania z drogą powiatową

 04

 Budowa altany w miejscowości Świerczek na działce gminnej nr 144

 05

 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Barak

 06

 Budowa Lini Oświetleniowej przy drodze Sadek- Sadek Komorniki na długości 900m.

 07

 Budowa wydzielonego z jezdni parkingu pojazdów samochodów osobowych przy ul. Chopina w Szydłowcu

08

Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 226 w miejscowości Korzyce

09

Modernizacja rowu odwadniającego wzdłuż drogi gminnej nr 400512

10

Rozbudowa i przykrycie sceny plenerowej w miejscowości Wysoka

11

Altana z grillem w Szydłowcu! - DLA WSZYSTKICH!

12

Biologiczna oczyszczalnia ścieków wraz z pełną dokumentacją techniczną, przy PSP im. bp Jana Chrapka w Majdowie

13

Świetlica wiejska w Szydłówku

14

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Krótkiej w Szydłowcu

NAZWA PROJEKTU

UZASADNIENIE

Świetlica Powszechna nr 1 im. Józefa Piłsudskiego

Na podstawie Uchwały nr VI/43/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu, rozdział 2, § 2, pkt.3, podpunkty 3,7 i 10 zespół stwierdził, że projekt numer 15 „Świetlica Powszechna im. Józefa Piłsudskiego” nie spełnia wymagań formalnych i nie zostanie dopuszczony do głosowania.