Burmistrz Szydłowca - Artur Ludew

Szanowni Państwo.

Przedkładam Państwu po raz kolejny informacje z mojej pracy samorządowej.

Jest mi bardzo miło, że mogę do Państwa skierować kilka słów i kontynuować moje sprawozdania w gminnych informatorach.Tym razem będzie ono obejmować zarówno plany na przyszłość, stawiane wyzwania, jak i informacje o tym co już za nami, a o czym warto jeszcze napisać i przypomnieć.

Jak do tej pory, tak i obecnie największym wyzwaniem naszego samorządu jest rozbudowa dzielnicy przemysłowej. Swoje siedziby ulokowały tam takie firmy jak: Best Pools, Agro Partner, oraz KAM-ROL. Dodatkowo tereny zakupiła tam firma Konrem-Met, która jest na etapie prac projektowych przyszłego zakładu. W ostatnim czasie na terenie po byłym zakładzie Biella ulokowała się firma Oventrop i utworzenie oddziału tej firmy w Szydłowcu bez wątpienia jest jednym z najbardziej znaczących wydarzeń minionego 2021 roku.

Ponadto warte odnotowania jest to, że przy ul. Pięknej zbyliśmy kolejny grunt i w krótce rozpocznie się tam proces inwestycyjny kolejnej hali i kolejnego zakładu pracy, tym razem z branży obróbki skrawaniem. W dzielnicy przemysłowej nadal skupujemy grunty i uzbrajamy teren. W chwili obecnej trwa tam budowa przedłużenia ul. Leśnej wraz infrastrukturą wodociągową I kanalizacyjną, a cały obszar przeznaczony pod przemysł został poddany formalnemu procesowi scalenia.

Drodzy mieszkańcy.

Za nami bardzo trudny rok, w którym musieliśmy się zmierzyć ze stresem i obawami. Zrezygnować z wielu planów i nauczyć się żyć w innym niż dotychczas świecie.

To był specyficzny czas również dla naszego samorządu, zarówno od strony finansowej jak i organizacyjnej. Realizacja zadań przypisanych gminie kosztowała nas wiele trudu, tym bardziej, że jak pokazały statystyki w 2020 r. mieliśmy o 477 więcej spraw do załatwienia, niż w 2019 roku. Łącznie wpłynęło do nas 4857 spraw. 

W związku z zaistniałą sytuacją gmina odnotowała zmniejszone dochody, głównie z tytułu podatków i opłat lokalnych. Obostrzenia sprawiły, że niektóre wydatki zostały znacząco ograniczone, co pozwoliło przekierować środki na walkę z Covid-19. Rok 2020 udało nam się przetrwać dzięki temu, że bardzo dobrze od strony finansowej zamknęliśmy rok 2019r. i posiadaliśmy wolne środki, które zabezpieczyły naszą trudną sytuację. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że zrealizowaliśmy większość z zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Niektóre z powodu covidu i opóźnień związanych z podpisaniem umów o dofinansowanie, bądź przedłużającymi się procedurami przetargowymi, zaczęliśmy realizować dopiero pod koniec roku. Jednak najważniejsze jest to, że będą one kontynuowane. O tym, co zostało wykonane przeczytają Państwo na kolejnych stronach niniejszej publikacji.

Szanowni Państwo!

Jest mi bardzo miło skierować do Państwa kilka słów na temat działalności samorządu.

Przed nami kolejne wyzwania, które nasz samorząd będzie starał się zrealizować w 2020r.

Wszystko wskazuje na to że mimo, ogromnego wzrostu kosztów, jakie już ponosi Gmina Szydłowiec i jakie będzie ponosić w latach następnych w związku z realizacją swoich ustawowych zadań, związanych przede wszystkim z podwyżkami płac dla nauczycieli, które jedynie w części pokrywa subwencja oświatowa z budżetu państwa, nadal będziemy kontynuować ważne dla naszych mieszkańców zadania.

Nasza sytuacja nie jest odosobniona i dotyczy większości gmin w całym kraju. W praktyce wygląda to w ten sposób, że gminy nie mają wpływu, w jakim czasie i w jakiej wysokości podwyżki w oświacie są przyznawane, a muszą w dużej mierze pokrywać ich wzrost. Jako samorząd nie jesteśmy przeciwni podwyżkom płac m. in. dla nauczycieli, ale stoimy na stanowisku, że zdecydowanie powinny być one pokryte w 100% przez tego, który decyduje o ich wzroście. Dziś w praktyce wygląda to tak, że rząd podnosi pensje nauczycieli, a płaci za nie samorząd. W samym 2019r. miały miejsce dwie takie podwyżki - pierwsza 5% i druga 9,6%. W roku 2020 planowana jest kolejna podwyżka 6%, która również w dużej mierze spadnie na nasz samorząd, o czym świadczy m. in. prognozowana subwencja oświatowa dla naszej gminy, która na 2020r. jest mniejsza o 809.813,00 zł od tej którą otrzymaliśmy w 2019r., podczas gdy wydatki oświatowe ze środków własnych gminy, związane przede wszystkim ze wzrostem płac nauczycieli oraz płacy minimalnej wzrosną w 2020r. w stosunku do roku poprzedniego o 1 982 124,00 zł, co daje w sumie blisko 3 mln. wzrostu wydatków z budżetu gminy w samej oświacie.

Szanowni Państwo,

jest mi bardzo miło przekazać Państwu moje kolejne sprawozdanie z pracy samorządowej.

Dużymi krokami zbliża się koniec roku 2019, dlatego jest to doskonała okazja, żeby przekazać Państwu informacje na temat tego co udało się wykonać i tego co jest jeszcze w trakcie realizacji.

Nasza obecna praca skupia się w dużej mierze na kontynuacji rozpoczętych projektów inwestycyjnych. W dalszym ciągu trwają prace nad szydłowieckim zalewem, w ul. Pięknej wzdłuż terenów położonych w dzielnicy przemysłowej wybudowaliśmy kanalizację sanitarną i wodociągową. Finalizujemy budowę I etapu kanalizacji sanitarnej w ul. Książek Stary i rozpoczynamy I etap prac na Woli Korzeniowej. Rozstrzygnęliśmy przetarg na I etap wymiany urządzeń grzewczych na terenie Gminie Szydłowiec. (całkowita wartość zadania 1 389 861,45zł., natomiast wartość I etapu to 752 000 zł). Modernizujemy naszą infrastrukturę drogową. Zrealizowaliśmy w bieżącym roku inwestycje w Szydłówku II, Hucisku, Łazach, drogę wewnętrzną przy ul. Ogrodowej. W trakcie realizacji jest przebudowa drogi w Jankowicach, a do końca roku wykonane będą jeszcze prace w ul. Wymysłów, ul. Różanej oraz chodniki przy ul. Hubala i ul. Staszica. Ponadto wyremontujemy chodnik w ul. Ogrodowej oraz wybudujemy wodociąg i kanalizację sanitarną w ul. Źródlanej.

Do końca roku powstaną także niezbędne do realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych dokumentacje projektowe na budowę dróg: Świniów-Wysoka, Zastronie, Rybianka, Sadek Polanki, ul. Metalowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki. Obok inwestycji, które zrealizowaliśmy samodzielnie, wykonaliśmy również wspólnie z Powiatem Szydłowieckim m. in. prace przy placu M. Konopnickiej, drogę przez Wysocko, chodnik w Wysokiej, chodnik w Szydłówku I oraz w Sadku Komorniki.

Niestety są też i niekorzystne informacje. Nasz wniosek na budowę ul. Podzamcze i Lipowej oraz ul. Kopernika i ul. Szydłowieckiego złożony w ramach rządowego Funduszu Dróg Samorządowych został ostatecznie zakwalifikowany przez Premiera na listę rezerwową i najprawdopodobniej nie zakwalifikuje się do realizacji.

Szanowni Państwo,

jest mi bardzo miło, że ponownie mogę do Państwa skierować kilka słów o pracy naszego samorządu, m.in. o realizowanych zadaniach i planach na przyszłość.

Rok 2019 to czas wielu wyzwań, które stoją przed samorządem gminy Szydłowiec. Wyzwania te dotyczyć będą przede wszystkim projektu rewitalizacji szydłowieckiego zalewu, wykupu gruntów pod dzielnicę przemysłową, ale również wielu innych, jakże ważnych inwestycji, na które wszyscy czekamy. Sukcesywnie poprawiamy gminną infrastrukturę drogową. W tym roku będziemy m.in. kontynuować budowę ulicy Wymysłów, przebudujemy drogi w sołectwach Hucisko i Jankowice.

Planujemy w roku bieżącym zrealizować I etap budowy ulicy Różanej oraz przygotować dokumentację na budowę ulicy Jodłowej i Metalowej. Powstaną też nowe chodniki m.in. przy ulicach Hubala i Staszica w Szydłowcu. Wkrótce ogłosimy przetarg na zagospodarowanie Placu Marii Konopnickiej. Będziemy kontynuowali budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Książek Stary. Opracowana zostanie dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki. Czynimy również starania o pozyskanie środków na budowę kanalizacji sanitarnej w Woli Korzeniowej i Baraku. W planach są remonty budynków socjalnych.Trwają zaawansowane prace przy budowie zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie MKS „Szydłowianka”. Przed nami ponadto kolejny etap budowy gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Chustki.

Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pozyskaliśmy 1.389.861,45 zł na wymianę urządzeń grzewczych. W wyniku tego projektu dofinansowaniem na modernizację przydomowych kotłowni objęte zostaną 64 gospodarstwa domowe. Nieefektywne energetycznie piece są jedną z przyczyn złego stanu powietrza w sezonie grzewczym.