Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego

Drukuj
Opublikowano: 01 kwiecień 2016

Terminy zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec, ich weryfikacji, prowadzenia działań informacyjnych, głosowania i ogłoszenia jego wyników określa się następująco:

  1. do 31 marca – ogłoszenie kwoty przeznaczonej na realizacje zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec;
  2. od 31 marca – kampania informacyjna;
  3. do 4 kwietnia - umieszczenie na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec oraz w BIP Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec wraz z niezbędnymi formularzami;
  4. od 4 kwietnia do 31 maja – zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec przez mieszkańców;
  5. od 1 czerwca do 10 lipca – weryfikacja zgłoszonych projektów;
  6. do 6 lipca – podanie do publicznej wiadomości wykazu punktów, w których odbywać się będzie głosowanie;
  7. do 15 lipca – opublikowanie listy projektów dopuszczonych do głosowania;
  8. od 16 lipca do 14 sierpnia – głosowanie mieszkańców;
  9. od 16 sierpnia – weryfikacja i liczenie głosów oddanych w głosowaniu;
  10. do 15 września – ogłoszenie wyników głosowania.