Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego

Drukuj
Opublikowano: 14 grudzień 2022

Terminy zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec, ich weryfikacji, prowadzenia działań informacyjnych, głosowania i ogłoszenia jego wyników określa się następująco:

  1. do 31 marca – ogłoszenie kwoty przeznaczonej na realizacje zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec,

  2. od 31 marca – kampania informacyjna,

  3. do 4 kwietnia – umieszczenie na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec oraz w BIP Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec wraz z niezbędnymi formularzami;

  4. od 4 kwietnia do 31 maja – zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec przez mieszkańców;

  5. od 1 czerwca do 10 lipca – weryfikacja zgłoszonych projektów;

  6. do 6 lipca – podanie do publicznej wiadomości wykazu punktów, w których odbywać się będzie głosowanie;

  7. do 15 lipca – opublikowanie listy projektów dopuszczonych do głosowania;

  8. od 16 lipca do 14 sierpnia – głosowanie mieszkańców;

  9. od 16 sierpnia – weryfikacja i liczenie głosów oddanych w głosowaniu;

  10. do 15 września – ogłoszenie wyników głosowania.