Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Odbiór prac przy PSP w Wysokiej

images/stories/2023/kostkawysokaduza.jpg#joomlaImage://local-images/stories/2023/kostkawysokaduza.jpg?width=1000&height=700

6 września odbył się odbiór końcowy prac wykonanych w ramach zadania „Zagospodarowanie działki gminnej przy PSP w Wysokiej, gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa”.

W zakresie wykonanych prac było m.in.: wykonanie przełożenia kostki od bramy do schodów, uzupełnienie fragmentu od krawężnika do muru z nowej kostki, obsadzenie nowych krawężników i cieków odprowadzających wodę z rynien spustowych. Zakupienie geokraty i ziemi do wyrównania skarp przy boisku jak również zasianie trawy.

Całkowita wartość prac wyniosła 14.700,00 zł brutto i została sfinansowana z budżetu gminy Szydłowiec w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wysoka.