Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Odbiór w miejscowości Świerczek

images/stories/2023/swierczekodbiorduza.jpg#joomlaImage://local-images/stories/2023/swierczekodbiorduza.jpg?width=1000&height=700

25 września br. w miejscowości Świerczek odbył się odbiór prac dotyczących zadania pn. „Zagospodarowanie działki gminnej nr 144 w miejscowości Świerczek Gmina Szydłowiec, poprzez wykonanie oświetlenia i odwodnienia terenu – poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa, spisany w dniu 25.09.2023 r.”.

Odbioru dokonała komisja w składzie pracowników Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, przy udziale radnego Rady Miejskiej w Szydłowcu – Piotra Sadzy, sołtys sołectwa Świerczek - Patrycji Janki oraz wykonawcy, stwierdzając wykonanie prac zgodnie z ustalonym zakresem.

W zakresie prac było m.in.: odprowadzenie nadmiaru wody z istniejącego zbiornika, dostarczenie czarnoziemu (humusu) na teren działki oraz rozprowadzenie jej wokół zbiornika wodnego, a także zasianie trawy na podanym terenie.

Wykonawcą robót była firma SPID-KOP Sebastian Uliński.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 14.000,00 zł brutto i został sfinansowany z budżetu gminy Szydłowiec w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Świerczek.