Szanowni Państwo.

Przedkładam Państwu po raz kolejny informacje z mojej pracy samorządowej.

Jest mi bardzo miło, że mogę do Państwa skierować kilka słów i kontynuować moje sprawozdania w gminnych informatorach.Tym razem będzie ono obejmować zarówno plany na przyszłość, stawiane wyzwania, jak i informacje o tym co już za nami, a o czym warto jeszcze napisać i przypomnieć.

Jak do tej pory, tak i obecnie największym wyzwaniem naszego samorządu jest rozbudowa dzielnicy przemysłowej. Swoje siedziby ulokowały tam takie firmy jak: Best Pools, Agro Partner, oraz KAM-ROL. Dodatkowo tereny zakupiła tam firma Konrem-Met, która jest na etapie prac projektowych przyszłego zakładu. W ostatnim czasie na terenie po byłym zakładzie Biella ulokowała się firma Oventrop i utworzenie oddziału tej firmy w Szydłowcu bez wątpienia jest jednym z najbardziej znaczących wydarzeń minionego 2021 roku.

Ponadto warte odnotowania jest to, że przy ul. Pięknej zbyliśmy kolejny grunt i w krótce rozpocznie się tam proces inwestycyjny kolejnej hali i kolejnego zakładu pracy, tym razem z branży obróbki skrawaniem. W dzielnicy przemysłowej nadal skupujemy grunty i uzbrajamy teren. W chwili obecnej trwa tam budowa przedłużenia ul. Leśnej wraz infrastrukturą wodociągową I kanalizacyjną, a cały obszar przeznaczony pod przemysł został poddany formalnemu procesowi scalenia.

Na uwagę zasługuje również fakt, że ogłoszona została procedura przetargowa na zbycie przez gmnię kolejnych 6 hektarów terenu pod inwestycje. Warte odnotowania jest również to, że poza dzielnicą przemysłową w ostatnim czasie dzięki staraniom naszego samorządu rozbudowała się firma Toolmex – Truck, czy Huta szkła Trend Glass, która jest obecnie największym zakładem pracy w Gminie Szydłowiec, zatrudniającym ok. 350 osób (w 2015r. huta zatrudniała ok. 200 osób). Do dobrych informacji również należy fakt, iż trwają prace projektowe nowego zakładu produkcyjnego w Sołectwie Szydłówek.

Obok rozbudowy terenów pod inwestycje, realizujemy również wiele bieżących zadań infrastrukturalnych. Tylko w ostatnim czasie odbyły się odbiory dróg w Jankowicach, Zdziechowie Działy czy Zastroniu. W pierwszej połowie roku oddaliśmy do użytkowania m. in. ulicę Kamienną, Lipową, Garbarską, Źródlaną czy Krótką. Został wybudowany oraz obsadzony zielenią deptak łączący Rynek Wielki z Zalewem. Ponadto w sołectwach obok wyżej wymienionych, przebudowane zostały drogi w miejscowościach Rybianka i Hucisko. To oczywiście nie wszystkie inwestycje, które zrealizowano. W wielu sołectwach gmina wykonała większe lub mniejsze zadania, łącznie z zakupem działek, budową świetlic wiejskich i altan na potrzeby mieszkańców. Ważnym zadaniem inwestycyjnym była modernizacja kina „Górnik”. Na ten cel pozyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, a całość zadania wyniosła blisko 4mln. zł. W budynku kina mieści się m. in. sala widowiskowa mieszcząca 140 widzów. Obecnie trwa kolejny przetarg na wyłonienie operatora kina i jeśli w dalszym ciągu nie uda się wyłonić zarządzającego obiektem, uruchomimy kino we własnym zakresie. Na ten szczególny dzień z niecierpliwością wyczekujemy podobnie jak Państwo.

Tyle przypomnienia i o tym co za nami, natomiast o tym co przed nami przeczytacie państwo poniżej.

Wspólnie z Radą Miejską zdecydowaliśmy, że mimo niesprzyjających okoliczności, rosnących cen usług, zamówień, paliw i wszelkiego rodzaju materiałów, w dalszym ciągu będziemy realizować i kontynuować szereg bardzo ważnych zadań infrastrukturalnych. Na większość kluczowych inwestycji pozyskaliśmy środki przede wszystkim ze źródeł zewnętrznych - zarówno unijnych jak i krajowych, co wcale nie jest łatwe, ponieważ konkurencja między samorządami jest ogromna, a środków nigdy nie jest na tyle żeby starczyło dla wszystkich.

Wśród najważniejszych zadań w 2022 roku będzie rozpoczęcie budowy przedszkola imienia Tęczowego Misia przy ul. Wschodniej. Ponadto m. in. zaplanowaliśmy dalszą przebudowę ulicy Leśnej w dzielnicy przemysłowej, kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej w Woli Korzeniowej oraz Książku Nowym, Starym i Majdowskim. Rozpoczniemy budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki - od ul. Metalowej do ronda przy wyjeździe w kierunku Radomia oraz w ul. Polanki i Szydłowieckiego. Zrealizujemy za ok. 1 mln. zł. I etap modernizacji oświetlenia ulicznego na ledowe, wybudujemy ścieżkę rowerową z miejscami postojowymi przy ul. Partyzantów, wybudujemy pole dla kamperów oraz budynek socjalny nad zalewem. Zmodernizujemy miasteczko ruchu drogowego, wybudujemy parking przy ul. Wschodniej w okolicy PSP nr 2 im. Jana Pawła II, będziemy kontynuować modernizację naszych dróg m. in. ul. Dworskiej, Małej, Reymonta i części ul. Staszica, a także Rzecznej, Hubala, Kopernika i Szydłowieckiego. Zostaną zmodernizowane kolejne odcinki dróg Sołectwach: w Zastroniu, Chustkach, Hucisku I Rybiance. Wykonamy kilka dokumentacji technicznych, aby realizować kolejne wyzwania w następnych latach. Przed nami również termomodernizacja Przedszkola nr 2 “Mali Odkrywcy” przy ul. Staszica. Będziemy nadal współpracować z powiatem szydłowieckim przy modernizacji ul. Podgórze oraz przy budowie ścieżki rowerowej od końca zalewu do ulicy Hubala oraz od Książka Majdowskiego do Majdowa. Bardzo ważnym zadaniem inwestycyjnym będzie modernizacja ciepłowni miejskiej, która przeprowadzana w II etapach do 2024 r., pochłonie łącznie ok. 13 mln. zł.

Gmina Szydłowiec w dalszym ciągu inwestować będzie zarówno na terenie miasta jak i w sołectwach. Kontynuowany będzie budżet obywatelski i fundusz sołecki. Wiele będzie się działo jeśli chodzi o rozwój turystyki. Dla zwiedzających udostępnione będą powierzchnie I piętra zamku. Zakończyliśmy prace uatrakcyjniające wejście na naszą wieżę ratuszową, urządzając tam pracownię malarską Władysława Maleckiego. Niebawem powstanie spółdzielnia socjalna, która poprowadzi m. in. zamkową kawiarnie. Jeśli pandemia nie przeszkodzi, realizowane będą intensywne działania promocyjne m. in. kolejne murale oraz Festiwal im. A. Siewierskiego. Jak już zapowiadałem we wcześniejszych wypowiedziach, główny nacisk dotyczący rozwoju gminy położony będzie z jednej strony na rozwój infrastruktury i rozbudowę dzielnicy przemysłowej, a z drugiej na rozwój turystyczny. Dzięki naszym staraniom, udało się pozyskać kolejne środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego dedykowane na działania turystyczne, które będą wykorzystane w pierwszej kolejności na dalsze prace nad naszym zalewem w latach 2022-2023 oraz na zagospodarowanie działki, na której znajduje się kamieniołom „Podkowiński” w roku 2024.

O tym wszystkim co przed nami w 2022 r. będziemy na bieżąco informować. Mam nadzieję, że uda się zrealizować wszystkie nasze zamierzenia i ten nadchodzący rok będzie dobry zarówno dla naszego samorządu jak i dla Państwa. Właśnie tego jak i wszelkiej pomyślności życzę wszystkim naszym mieszkańcom, dziękując jednocześnie za wyrozumiałość z jednej strony, a z drugiej za słowa wsparcia I życzenia wytrwałości. Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew