Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Informacja o wykazie nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Szydłowcu

Drukuj
Opublikowano: 14 październik 2021

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szydłowiec, przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Szydłowcu, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

  • nr 2537 – 0,1008 ha,
  • nr 2538 – 0,1514 ha.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. wykazu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu ul. Słomiana 17, tel. (48) 617 86 57.

pdfWykaz nieruchomości