Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Drukuj
Opublikowano: 19 wrzesień 2023

Informuję, że w dniu 19 września 2023 r. został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 4757 wraz z pomieszczeniami o pow. 477 m2 w znajdującym się na nieruchomości budynku, ww. nieruchomość stanowi własność Gminy Szydłowiec.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. wykazu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu ul. Słomiana 17, tel. (48) 617 86 57.

pdf ikona Wykaz nieruchomości