Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Drukuj
Opublikowano: 16 kwiecień 2024

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że w dniu 16 kwietnia 2024 r. został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, stanowiącej grunt o pow. 300 m2 stanowiący część działek oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 2333/7 i 2333/8, będącej własnością Gminy Szydłowiec.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. wykazu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu ul. Słomiana 17, tel. (48) 617 86 57.

pdf ikonaWykaz nieruchomości